Steiger aan water met boot

Dwangstoornis: de behandeling

Wanneer dwang je leven belemmert of de baas is geworden over je dagelijks leven, kan therapie helpen om de regie over je leven terug te krijgen.

Lees hier meer over dwangstoornis (OCD).

Inhoud van de dwangstoornis-behandeling

Werkzame behandelingen voor een dwangstoornis zijn, afhankelijk van de ernst van de aandoening:

Het doel van de behandeling is dat je leert om te gaan met dwanggedachten, het achterwege laten van dwanghandelingen en het doorbreken van vermijdingsgedrag.
Bij Lentis/PsyQ kiezen wij over het algemeen eerst voor cognitieve gedragstherapie. Deze behandeling heeft de beste resultaten en bestaat uit exposure en responspreventie: jezelf blootstellen (exposure) aan datgene waar je bang voor bent zonder je dwanghandelingen uit te voeren (responspreventie). In overleg met je behandelaar wordt een oefenprogramma opgesteld waarbij je leert om stapsgewijs de angstwekkende situaties op te zoeken.

Soms kan het zinvol zijn om de naaste omgeving, bijvoorbeeld je partner, bij de behandeling te betrekken om te leren je op een andere manier te “helpen” in plaats van mee te werken aan de dwangrituelen.

Naast cognitieve gedragstherapie kan, in sommige gevallen, medicatie een bijdrage leveren aan de behandeling van de dwangstoornis. Hiervoor worden antidepressiva gebruikt. Deze medicijnen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van depressies, maar ook effectief bij de behandeling van angst- en dwangstoornissen.
De duur van de behandeling kan variëren van 6 maanden tot één jaar.

Behandelaren dwangstoornis

De psychologen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen van het team Lentis/PsyQ Angststoornissen zijn opgeleid in de cognitieve gedragstherapie en hebben veel ervaring met de behandeling van angst- en dwangstoornissen.
Ook is er een psychiater aanwezig in het team voor vragen over medicatie en behandeling.

Locaties dwangstoornis-behandeling

Praktische informatie dwangstoornis-behandeling