‘Ik wist dat ik het op eigen kracht niet zou redden.’
Lees het verhaal van Rosa
Jonge vrouw met anorexia

Eetbuistoornis: de behandeling

Ben je veel met eten bezig en eet je grote hoeveelheden achter elkaar? Neem je steeds in gewicht toe? Maak je je zorgen over hoe je er uit ziet? Dan kan het zijn dat je een eetbuistoornis hebt. Therapie kan goed helpen.

Inhoud van de eetbuistoornis-behandeling

De behandeling van de eetbuistoornis begint met het herstellen van een regelmatig eetpatroon en het stoppen van je eetbuien. In het algemeen leidt dit ertoe dat de gewichsstijging stopt en er een sterke verbetering is op wat betreft lichamelijke klachten. Vaak zal er ook wat van je gewicht afgaan. Bij zeer ernstig overgewicht zal het dieet verder aangepast worden. Tevens is de behandeling gericht op het verbeteren van je zelfwaardering en herstel van je sociale contacten.

Grofweg bestaat een behandeling uit de volgende onderdelen:

 • Een gezond eetpatroon aanleren. Psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie helpen je om de onjuiste gedachten en gevoelens over de eetstoornis te bewerken.
 • Verbeteren van de stemming, ontwikkelen van een positiever zelfbeeld, doorbreken van je isolement.
 • De eetbuistoornis kan op zichzelf staan, maar regelmatig komt het voor dat het eten een antwoord is geworden op andere problemen, zoals pijnlijke herinneringen, een nare jeugd, negatieve gevoelen. Dan kan het belangrijk zijn om dat later te behandelen in een verdiepende vorm van psychotherapie.
 • Zorgen dat de eetbuistoornis niet terugkomt. De kans dat de eetbuien terugkomen is aanwezig. Dus stel je samen met je behandelaar een terugvalpreventieplan op, die je bespreekt in het nazorgtraject.

Medicijnen kunnen onderdeel uit maken van je behandeling, bijvoorbeeld als er sprake is van een depressie. Tevens kan dat de drang tot een eetbui verlagen. Medicatie alleen is echter niet voldoende, het is nodig om ook een vorm van psychotherapie te volgen.

Film ‘Door dik en dun’

In opdracht van Lentis/PsyQ is de film Door Dik en Dun gemaakt. In deze documentaire komen vier personages aan het woord. Ieder doet zich voor als een bepaalde eetstoornis. Op een originele manier kom je zo meer te weten over boulimia, anorexia en een eetbuistoornis. Bekijk de video op de pagina over onze Kliniek voor Eetstoornissen.

Is deze behandeling van de eetbuistoornis geschikt voor jou?

De behandeling voor de eetbuistoornis bestaat uit een groepsbehandeling en/of individuele gesprekken. Deze gesprekken zijn poliklinisch, meestal een keer in de week. Zo nodig zijn er meerdere behandelingen achter elkaar.

We gaan met jou aan de slag met het:

 • Normaliseren van je eetpatroon en gewicht.
 • Leren accepteren van je lichaam.
 • Stoppen met eetbuien.
 • Aanleren van een gezond bewegingspatroon.
 • Doorbreken van je isolement, het geheimhouden van de eetstoornis.
 • Steun zoeken in je eigen omgeving.
 • Verbeteren van je zelfbeeld.
 • Herstellen en verbeteren van je sociale contacten.

Actieve inzet

Bij alle behandelingen vragen we een actieve inzet van jou. We vragen je tijdens de behandeling en thuis met opdrachten bezig te zijn, iets nieuws uit te proberen en je ervaringen te delen.

Behandelaren eetbuistoornis

PsyQ Eetstoornissen Groningen levert in het noorden van het land kwalitatief hoogstaande en specialistische behandelingen aan patiënten met een eetstoornis. Onze behandelaren willen graag in overleg met jou, en rekening houdend met jouw wensen, een goede passende behandeling afspreken. Ons doel is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van je leven en je klachten te verbeteren.

Waar kan ik geholpen worden?

Om voor iedereen passende zorg te bieden is Lentis onderverdeeld in meerdere zorggroepen en onderdelen. Er is namelijk veel verschil in de behandeling van kinderen, volwassenen en ouderen. Ook de zorgvraag is vaak erg verschillend. Deze behandeling is mogelijk bij:

Praktische informatie over de eetbuistoornis-behandeling