6093 website lentis

FACT

Als je psychiatrische problemen hebt, kunnen deze gevolgen hebben op jouw dagelijks leven. Bij het FACT-team kun je terecht voor gesprekken en hulp op gebied van wonen, dagbesteding, werk, verslaving, financiën etcetera. De behandeling en begeleiding van het FACT-team wordt aangeboden op locaties in de regio. Wanneer het nodig is, kan de FACT-medewerker bij je langskomen.

Wat is FACT en voor wie is het?

Als je tussen de 18 en 65 jaar bent en psychische of psychiatrische problemen hebt, kun je bij FACT terecht. Bijvoorbeeld bij ernstige stemmingsklachten, angstklachten of klachten
met persoonlijkheids​problematiek. Vaak hebben deze problemen (langdurige) gevolgen op je dagelijks leven.

Hulp vanuit één team

De afkorting FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Belangrijk uitgangspunt hiervan is dat onze hulp op gebied van meervoudige en complexe problemen vanuit één team wordt aangeboden. In het team zijn medewerkers met verschillende deskundigheid, hierdoor kunnen zij jou zo goed mogelijk behandelen. De behandeling en begeleiding vanuit het FACT-team wordt in jouw eigen woonomgeving aangeboden. De FACT-medewerker kan wanneer het nodig is bij je langskomen.

Inhoud van de FACT-behandeling

Afhankelijk wat voor jou nodig is, kun je regelmatig gesprekken hebben met een FACT-medewerker. Je kunt terecht voor gesprekken en hulp op gebied van wonen, dagbesteding, werk, verslaving, financiën etcetera. Met FACT zorgen wij ervoor dat jij zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

Je eigen omgeving

Als het minder goed met je gaat en als je dat prettig vindt, kun je regelmatiger gesprekken aanvragen. Soms is het zelfs zo dat de FACT-medewerker een aantal keren per week bij je langskomt. Hierdoor is het mogelijk om in je eigen omgeving te blijven functioneren.

Afhankelijk van welke hulp je nodig hebt, kan FACT je begeleiden met:

  • Ondersteunende gesprekken
  • Medicatie-advies en behandeling met medicatie
  • Diagnostiek voor lichamelijke en psychiatrische problemen
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Lotgenotencontact
  • Herstelcursussen
  • Hulp bij verslavingsproblemen
  • Toeleiding naar werk of andere daginvulling
  • Relatiegesprekken
  • Bieden van ondersteuning en voorlichting aan jouw familie

Verslavingsproblemen

Als je verslavingsproblemen hebt, kunnen wij jou ook begeleiden. Met rehabilitatie gaan wij uit van jouw sterke kanten. Deze methodiek is ook gericht op herstel van jouw vaardigheden om te wonen, werken, leren en sociale contacten te hebben. Het doel is om zo zelfstandig mogelijk te leven, met zo weinig mogelijk professionele ondersteuning.

Ervaringsdeskundigen

In het FACT-team zijn ook ervaringsdeskundigen aanwezig. Zij hebben zelf ervaring met psychiatrische problemen en kunnen jou begeleiden.

Bemoeizorg

Bemoeizorg is er voor mensen die de kans lopen om tussen wal en schip te vallen. Zij kunnen of willen in eerste instantie niet de hulp van zorg accepteren. Het is van belang om een relatie aan te gaan met de patiënt en dit in stand te houden. Het uiteindelijke doel is een stabiel leven leiden in de maatschappij en eigen kwaliteiten benutten.

Goede band opbouwen

Het FACT-team bezoekt regelmatig patiënten op plekken waar zij verblijven. Wij bieden hulp met vragen die patiënten hebben, bijvoorbeeld op gebied van middelengebruik, gezondheid, familie, wonen en financiën. Door een goede band op te bouwen met de patiënt, maakt dat onze hulpverleners kunnen helpen.

Locaties van FACT

FACT biedt in de hele provincie Groningen behandeling en begeleiding bij psychiatrische problemen. Het FACT-team is gevestigd in een woonwijk op diverse locaties:

FACT Delfzijl
FACT Groningen
FACT Stadskanaal
FACT Hoogezand
FACT Uithuizen
FACT Veendam
FACT Winschoten

Praktische informatie over FACT

Als je tussen de 18 en 65 jaar bent, kun je door een verwijzer worden aangemeld. Dit kan bijvoorbeeld jouw huisarts zijn. Soms kom je bij FACT nadat je behandeling bij een andere Lentis afdeling is afgelopen. Als je bent doorverwezen, krijg je een intakegesprek. Hierin wordt besproken welke behandeling bij jou past en op welke levensgebieden, zoals wonen, werken of leren, het FACT-team jou ondersteuning en zorg kan bieden. Samen met jou wordt een behandelplan opgesteld hoe wij het beste kunnen werken aan jouw problemen.

Persoonlijke behandelaar

Na het gesprek krijg jij een persoonlijke behandelaar. Ook kan het zijn dat er meer hulpverleners uit het FACT-team bij jouw zorg zijn betrokken.

IPS (Individuele Plaatsing en Steun)