6144 website lentis

Gespreksgroep partners van dementerenden

Nederland telt circa 300 duizend mensen die dementie hebben. Verreweg de meeste patiënten wonen thuis. Dan wordt wel eens voorbij gegaan aan het feit dat dementie niet alleen zwaar ingrijpt op het leven van de patiënt zelf, maar ook op dat van partners, familieleden, vrienden en al diegenen op wie de zorg terecht komt; de mantelzorgers.

Dementie is een complexe, chronische en vaak progressieve ziekte. De zorg voor iemand met dementie is dan ook vaak intensief en langdurig. De ervaring leert dat de mantelzorg geneigd is om zo lang als mogelijk door te gaan met het geven van aandacht en zorg, met het voortdurende risico van overbelasting.

“Doe ik het wel goed?”, “Hoe moet ik omgaan met mijn dementerende vader, moeder of partner?” en “Hoe vind ik meer tijd voor mezelf?” zijn regelmatig terugkerende vragen.

Inhoud van de gespreksgroep

De gespreksgroep bestaat uit direct betrokkenen van dementiepatiënten. Dat kunnen partners, kinderen, familieleden en andere mantelzorgers zijn. De groep wordt begeleid door professionals van Team290. Iedere bijeenkomst staat een thema centraal. De gespreksgroep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers en telt zeven bijeenkomsten van circa twee uur.

Voor wie is de gespreksgroep geschikt?

“Doe ik het wel goed?”, “Hoe moet ik omgaan met mijn dementerende vader, moeder of partner?” en “Hoe vind ik meer tijd voor mezelf?” zijn regelmatig terugkerende vragen.

Het delen van kennis en ervaringen met andere mantelzorgers is een bewezen methode om – door (h)erkenning van de problemen en het uitwisselen van tips en trucs – beter te leren omgaan met de zorg voor een dementiepatiënt. Meer weten over dementie, de benodigde zorg en mogelijkheden voor hulp bij die zorg geeft houvast. Want het zijn juist lotgenoten die weten wat de zorg voor zo’n patiënt in de praktijk betekent. Team290 brengt partners (echtgenoten, familieleden en mantelzorgers) bij elkaar met deze gespreksgroep ‘Partners van dementiepatiënten’.

Waar kan ik geholpen worden?

Om voor iedereen passende zorg te bieden is Lentis onderverdeeld in meerdere zorggroepen en onderdelen. Er is namelijk veel verschil in de behandeling van kinderen, volwassenen en ouderen. Ook de zorgvraag is vaak erg verschillend. Deze behandeling is mogelijk bij:

Praktische informatie over de gespreksgroep

Instappen

U kunt zich telefonisch aanmelden bij Team290 via telefoonnummer 050-5223800. Wegens grote belangstelling worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst behandeld.