Vrouw met gekleurde huizen

Herstelbegeleiding door ervaringswerkers

Bij Lentis kan je terecht voor individuele herstelgerichte begeleiding door een ervaringswerker. Een ervaringswerker is iemand die zelf bekend is met het hebben van een psychiatrische aandoening en cliënt is geweest bij een GGZ-instelling. De ervaringswerker heeft een persoonlijk herstelproces doorgemaakt en is vervolgens geschoold om eigen en andere ervaringen en kennis in de passende context in te zetten bij het ondersteunen van het herstelproces van de patiënt.

Inhoud van de herstelbegeleiding

De ervaringswerker ondersteunt je bij het herpakken van jouw leven, op de voor jou passende wijze. Daarbij hoort ook verliesverwerking, omdat ziekte gepaard gaat met het (tijdelijk) minder kunnen doen, verlies van contacten, het bijstellen van toekomstverwachtingen en het omgaan met jouw klachten. De ervaringswerker heeft zelf ook een dergelijk proces doorgemaakt en kan daardoor goed aanvoelen en herkenning geven. De ervaringswerker stimuleert je in het onderzoeken en ontdekken van jouw krachten, talenten en mogelijkheden. Er is minder focus op klachten en beperkingen, maar juist aandacht voor wat er wel mogelijk is. Vaak blijkt dat er veel meer kansen zijn dan de patiënt zelf in eerste instantie denkt. De ervaringswerker ondersteunt bij deze ontdekkingstocht. Hij biedt handvatten om beter om te kunnen gaan met (blijvende) klachten, hierdoor ontstaat meer ruimte voor het invullen van jouw talenten en mogelijkheden in jouw dagelijkse leven. Vragen die doorgaans aan de orde komen:

  • Kan ik mijn werk of opleiding weer oppakken?
  • Waar moet ik rekening mee houden?
  • Wat vertel ik aan anderen over mijn aandoening?
  • Hoe kan ik het hebben met mijn familie over wat er allemaal gebeurd is?
  • Hoe ga ik om met medicijngebruik en de eventuele bijwerkingen?
  • Hoe kan ik een goed invulling geven aan mijn vader/moederrol
  • Waar kan ik van genieten, waar krijg ik energie van?
  • Waar ben ik goed in?

Voor wie is de herstelbegeleiding door ervaringswerkers geschikt?

Bij herstel gaat het erom hoe je je ziekte een plaats kunt geven in je leven, soms zijn er klachten die nooit helemaal verdwijnen, maar er in meer of mindere mate zijn. Bij herstel gaat het er om hoe je daar mee omgaat en hoe je ondanks de beperking zoveel mogelijk invulling kunt geven aan de dingen die voor een meerderheid van de mensen erg belangrijk zijn. Hierbij kun je denken aan: het hebben van een leuke, zinvolle dagbesteding, werk, sociale contacten, het invullen van een eventuele ouderrol, betekenisgeving voor anderen, etc.

Waar kan ik geholpen worden?

Om voor iedereen passende zorg te bieden is Lentis onderverdeeld in meerdere zorggroepen en onderdelen. Er is namelijk veel verschil in de behandeling van kinderen, volwassenen en ouderen. Ook de zorgvraag is vaak erg verschillend. Deze behandeling is mogelijk bij:

Praktische informatie over de herstelbegeleiding

De ervaringswerker is onderdeel van een behandelteam en werkt met dezelfde behandeldoelen. Het aantal gesprekken is afhankelijk van jouw vraag en wordt gezamenlijk bepaald. Gesprekken kunnen plaatsvinden op de locatie van Lentis, maar ook bij de jou thuis.