‘Je ervaart herkenning bij de deelnemers en de ervaringswerkers.’
Lees het verhaal van Peter
man schilderen

Herstelondersteunende trainingen

Herstelondersteunende trainingen worden geboden aan mensen met psychische kwetsbaarheid en hun omgeving die op zoek zijn naar inspiratie en willen leren van ervaringen van en met anderen. Ervaringswerkers zijn zelf in aanraking geweest met geestelijke gezondheidszorg. Zij zijn hersteld van hun psychiatrische ziekte en geschoold om je te ondersteunen met jouw herstel. Deze herstelondersteuning is gebaseerd op de talenten en waarden van de mens.

Herstelondersteunende trainingen

Photovoice

In deze training kun je met beelden zeggen wat met woorden niet lukt. Mensen kunnen hun huidige situatie en verlangens in beeld brengen. Het zelfbeeld wordt hierdoor completer, zelfbewuster.

Oriënteren op leren

Voor wie worstelt met wel of niet volgen van een opleiding. In deze training kun je voorwaarden onderzoeken, wensen vergelijken en tot een serieuze keuze komen.

Zelfhulpgroepen

Deelgenotengroep

Herkenbaarheid verbindt je met andere mensen en laat je nieuwe mogelijkheden ontdekken voor het verkrijgen van meer levenskwaliteit of het behouden van een goede manier van leven. Daarbij zal je ook andere deelnemers tot steun zijn.

Bondgenoten schrijven hun eigen verhaal en mijn digitaal verhaal

Wie schrijft, die blijft en kan daarbij eigen kwaliteiten (her)ontdekken, eigen dromen formuleren en deze uitwisselen met andere deelnemers. Met andere bondgenoten kun je elkaar begrijpen en een verbinding voelen door soortgelijke ervaringen.

Ook individueel schrijven met advies van een ervaringswerker is mogelijk, waarbij je een werkboek wordt uitgereikt als rode draad. Schrijven kan een middel van persoonlijk herstel zijn. Hiermee kun je leren zien wat je persoonlijke kwetsbaarheden en je kwaliteiten zijn.

Gastlessen aan interne en externe opleidingen

Welke impact heeft een opname en het krijgen van een diagnose op de patiënt en de betrokkenen? Wat werkt bevorderend en wat werkt belemmerend bij herstel?

Workshops voor betrokkenen

Stigma bestrijding

Deze workshops worden gegeven aan familieleden, betrokkenen, hulpverleners en studenten. Met filmfragementen maken wij jou bewust van vooroordelen uit de omgeving en uit jezelf. Als je dit besef hebt, kun je in actie komen en zelf zorgen voor een beter contact.

Scholing voor vrijwilligers die omgaan met kwetsbare groepen

Wij bieden verschillende workshops:

  • Een nieuwe baan en nieuwe positie
  • Begeleiden van groepen: een veelkleurige bezigheid
  • Vrijwilligerswerk is mooi: hoe nu verder? Loopbaankwesties