IHT

Intensive Home Treatment (IHT)

IHT is een vorm van crisisinterventie, waarbij behandelaars dicht bij de patiënt staan in zijn of haar thuissituatie. Een IHT-behandeling is herstelgericht en erop gericht om opname in een kliniek te voorkomen. De naaste omgeving en familie worden bij de behandeling betrokken.

Hoe werkt IHT?

Je komt bij ons in behandeling omdat je last hebt van ernstige psychiatrische problemen. We behandelen en begeleiden je zoveel mogelijk in je eigen omgeving en/of je komt naar ons kantoor. Naast de behandeling en begeleiding die we je bieden is er ook aandacht en ondersteuning voor je naasten. Jouw behandelplan wordt op zorg gemaakt en is toegespitst op jouw situatie en de omgeving waarin je je bevindt.

Inhoud van de IHT-behandeling

Het doel van IHT is om de crisis die is ontstaan op te lossen en je te helpen bij je herstel. We bieden de behandeling aan op een plek waar je je het meest thuis en veilig voelt. Dat doen we samen met jou, de mensen in je omgeving en eventueel met je eigen behandelaar.

Mogelijkheden behandeling

Het IHT-team biedt verschillende mogelijkheden voor behandeling. Dit kan bijvoorbeeld zijn via steunende gesprekken, psychotherapie,  een deeltijd behandeling bij een Lentis locatie, medicatie, e-health, systeemtherapie, EMDR, helpen een dagplanning maken, gesprekken met een ervaringsdeskundige, helpen met structuur aanbrengen in je leven enzovoorts.

Hoe lang duurt een IHT behandeling?

De behandeling duurt maximaal zes weken. Tijdens deze periode evalueert het IHT-team steeds de geboden begeleiding en behandeling. Samen met de patiënt wordt besproken hoe de vervolgbehandeling er uit komt te zien. Dat kan bij Lentis maar ook bij een andere (GGZ) organisatie zijn.

Kennismakingsgesprek

Als je bent aangemeld voor IHT dan krijg je een kennismakingsgesprek. Daarbij kunnen je partner, gezin of familieleden ook aanwezig zijn. Als je al een behandelaar hebt binnen Lentis, dan is deze ook aanwezig bij dit gesprek en nauw betrokken bij de IHT behandeling. Tijdens het kennismakingsgesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • wat zijn je klachten;
 • welke ondersteuning heb je nodig;
 • op welke manier kunnen je partner, gezin of familieleden helpen.

Daarnaast is er aandacht en als het nodig is ondersteuning voor je naasten. Samen met jou maken we afspraken over de inhoud van de behandeling en begeleiding vanuit het IHT team.

Behandelaren IHT

Het IHT team bestaat uit de volgende behandelaren:

 • psychiater
 • psycholoog
 • (basis) arts
 • verpleegkundigen
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • verpleegkundig specialist
 • systeemtherapeut
 • ervaringsdeskundige
 • secretariaat

Locaties IHT

Lentis heeft een IHT team dat werkt vanuit Groningen en Winschoten. Van hieruit levert Lentis IHT zorg voor de hele provincie Groningen.

Is IHT geschikt voor jou?

De verwijzer meldt de patiënt aan voor een IHT-behandeling. Dat kan een bijvoorbeeld een huisarts zijn of  een behandelaar bij een GGZ-organisatie. Direct nadat een patiënt is aangemeld wordt bekeken of een IHT-behandeling passend is.

Praktische informatie over IHT