Oudere vrouw bij het water

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) richting werk of studie

Ben je in behandeling bij of krijg je begeleiding van:

Dan kom je in veel gevallen in aanmerking voor Individuele Plaatsing en Steun (IPS).

Wat is IPS en voor wie is het bedoeld?

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een re-integratiemethode voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. IPS ondersteunt patiënten bij het vinden en houden van een betaalde baan. Of, en dat geldt vooral voor jonge mensen, bij het (weer) oppakken van een studie. Onderzoeken laten zien dat met IPS meer mensen met een ernstige psychische aandoening aan het werk komen en blijven. IPS is speciaal ontwikkeld voor mensen met een ernstige psychische aandoening die een behandeling of begeleiding ontvangen bij de geestelijke gezondheidszorg, zoals Lentis.

Waarom meedoen met IPS?

Een baan of het volgen van een opleiding brengt veel voordelen met zich mee, denk maar aan:

 • structuur
 • inkomen
 • sociale contacten
 • zingeving
 • toekomstperspectief.

Voor mensen met ernstige psychische aandoeningen is het meestal niet gemakkelijk om hun wensen op het gebied van werk en studie te realiseren. Toch willen mensen met ernstige psychische aandoeningen wel graag een baan of beginnen met een studie. De realiteit is dat maar 20% van de patiënten die jonger zijn dan 45 jaar, een baan heeft. Een goede ondersteuning om je op weg te helpen, is daarom heel belangrijk.

Waarom werkt IPS?

Dat is samen te vatten in de acht principes van Individuele Plaatsing en Steun:

 1. Regulier werk of opleiding is het doel
  Een gewone baan, waarop iedereen kan solliciteren, is bereikbaar voor mensen met een ernstige psychische aandoening.
 2. Niemand wordt uitgesloten
  Iedere werkzoekende met een ernstige psychische aandoening (ongeacht diagnose, ernst van de symptomen of beperking, opname) die de wens heeft om te gaan werken in een gewone baan, kan aan een IPS-traject deelnemen.
 3. Integratie van toeleiding naar werk (of opleiding) en zorg
  IPS-trajectbegeleiders nemen deel aan en stemmen af met de afdeling waar je in behandeling bent.
 4. Voorkeur van werkzoekende staat voorop
  Jij geeft aan wat je belangrijk vindt in werk of studie. Je eigen ervaring, kwaliteiten en voorkeuren wegen zwaar mee.
 5. Ondersteuning rond werk en inkomen
  Het kan zijn dat betaald werk gevolgen heeft voor je inkomen, uitkering of toeslagen. Je IPS-trajectbegeleider helpt je op weg.
 6. Snel zoeken, snel plaatsen
  Vaak hoef je geen training of werkervaring op te doen. Is dat wel zo, dan krijg je een training op de werk- of opleidingsplek.
 7. Baan(kans)ontwikkeling
  Je IPS-trajectbegeleider heeft goede contacten met werkgevers en opleidingen die mensen met een psychische aandoening willen aannemen. Hij of zij weet wat die werkgevers naar op zoek zijn en kan zo een goede match maken.
 8. Blijvende ondersteuning
  Ben je aan het werk of aan de studie, dan krijg je zolang als jij nodig vindt, ondersteuning van de IPS-trajectbegeleider. Dat geldt ook voor je werkgever of studie-instelling

Aanmelding IPS

Lijkt Individuele Plaatsing en Steun (IPS) je wat? Geef dat dan aan bij je behandelaar. Je kunt dan kennismaken met een IPS-trajectbegeleider en samen kijken of IPS iets voor je is.

Meer informatie

Wil je meer weten over Individuele Plaatsing en Steun? Kijk dan voor meer informatie op de site van IPS. Je kunt ook bellen of mailen: