Ouderen op bankje in bos bij water

Klinische behandeling ouderen

Ouderen, bij wie de psychiatrische problemen zo ernstig zijn dat ambulante behandeling niet voldoende is, kunnen terecht in één van de opnameklinieken. Daar bieden wij een beschermde en veilige omgeving.

Voor wie is klinische behandeling bedoeld?

De psychiatrische problemen zijn te ernstig om voldoende ambulant te kunnen behandelen. Het gaat om bijvoorbeeld een groot gevoel van somberheid, onzekerheid, verwardheid, angst of gedragsstoornissen. Maar ook complexe problemen zoals lichamelijke aandoeningen of geheugenproblemen tezamen met psychiatrische problemen kunnen reden zijn voor opname in de kliniek. Een crisis of het voorkomen van een crisis is aan de orde. Thuis wonen is tijdelijk niet mogelijk.

In de kliniek kunnen ook patiënten in het kader van de Wet verplichte GGz worden opgenomen.

Hoe ziet de klinische behandeling eruit?

We zoeken eerst uit wat er aan de hand is. De behandelaar brengt samen met u en uw naasten de problemen in kaart. De eventuele ambulante behandelaar wordt hierbij betrokken. Vervolgens stellen we een behandelplan op en starten we met de behandeling. Het doel is dat u weer zo zelfstandig mogelijk en prettig kunt leven. We gaan uit van wat u wel kunt. Met de behandeling richten we ons op:

  • het verminderen van psychische problemen
  • het verbeteren van de lichamelijke toestand
  • het aanleren van vaardigheden
  • het herstellen of verbeteren van de zelfredzaamheid

Diverse therapieën

De behandeling gaat in overleg met u en bestaat uit diverse therapieën, zowel individueel als in een groep. Vaak wordt dit gecombineerd met medicatiebehandeling. Wij bieden een programma, waarin ook structuur en activiteiten een belangrijke rol spelen. We maken bijvoorbeeld gebruik van bewegingstherapie en creatieve therapie. Uw naasten zoals partner, mantelzorger en kinderen betrekken we graag bij de behandeling.

Er zijn allerlei mensen met verschillende beroepen betrokken bij de behandeling, zoals psychiaters, psychologen en verpleegkundigen. Met sommige heeft u regelmatig contact, andere medewerkers ziet u zo nu en dan.

Duur van de opname

De duur van de opname varieert van enkele weken tot een paar maanden. Het is de bedoeling dat de patiënt na de behandeling terugkeert naar de thuissituatie. Een vervolgbehandeling kan bestaan uit ambulante begeleiding, zorg thuis of deelname aan dagbehandeling. Als zelfstandig wonen niet langer mogelijk is, begeleiden we u bij het gaan wonen in een zorgcentrum of instelling voor beschermd wonen. We werken nauw samen met andere instellingen die zich richten op de zorg aan ouderen.

Uw verblijf

Tijdens het verblijf heeft u een eigen slaapkamer. Er is ruimt voor een paar kleine persoonlijke spullen om de kamer in te richten. De badkamer met douche en toilet deelt u soms met de buurman of buurvrouw. De maaltijden kunt u op uw kamer of in de gezamenlijke huiskamer gebruiken.

Uw persoonlijke situatie

De behandeling stemmen we af op uw persoonlijke situatie en we volgen daarbij één van de Lentis zorgpaden. Zorgpaden kunt u zien als een soort onderliggend schema voor de behandeling. Meer informatie over zorgpaden kunt u krijgen via uw behandelaren.

Locaties voor klinische behandeling

Voor deze klinische behandeling kunt u terecht bij de volgende locaties:

Aanmelden en kosten

Uw huisarts kan u aanmelden bij de dichtstbijzijnde opnamekliniek. U wordt meestal binnen een week uitgenodigd voor een opnamegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw klachten en persoonlijke omstandigheden. Standaard voeren we een lichamelijk onderzoek uit. Na het gesprek maakt u kennis met de afdeling.

Behandeling bij Lentis kan invloed hebben op het eigen risico bij de ziektekostenverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven.