Vrouw in landschap

Kortdurende deeltijdbehandeling bij acute problemen

De kortdurende deeltijdbehandeling (KDB) is er voor je als je last hebt van acute psychiatrische problemen. Deze behandeling kun je volgen vanaf 18 jaar, in overleg met de behandelaar is het ook mogelijk mee te doen als je jonger bent.

Inhoud van de kortdurende deeltijdbehandeling

Deeltijdbehandeling betekent dat je één dag tot tien dagdelen per week overdag op de Kortdurende Deeltijdbehandeling (KDB) in behandeling bent. Je neemt deel aan modules en volgt wanneer nodig een dagprogramma. Aan het eind van de dag, om 15.30 uur, ga je weer naar huis. De duur van de behandeling wordt in overleg met jou bepaald. Gebruikelijk is een periode van zes weken met een eventuele verlenging. In de deeltijdbehandeling leer je hoe je je dag- en weekstructuur beter kunt ordenen. We besteden aandacht aan het aanleren en verbeteren van je sociale vaardigheden, het leren omgaan met emoties en inzicht verschaffen in je gedrag. Naast de gesprekken met je behandelaar en verpleegkundige kun je aan je persoonlijke doelen werken door middel van diverse trainingen en modules.

Opname voorkomen

Deze vorm van behandeling is intensiever dan een wekelijks consult bij je behandelaar, maar minder ingrijpend dan een opname. Door gebruik te maken van de deeltijdbehandeling kun je mogelijk een opname voorkomen of een opname verkorten zodat je eerder weer naar huis kunt.

Is de kortdurende deeltijdbehandeling geschikt voor jou?

Je  komt in aanmerking voor deeltijdbehandeling als je last hebt van onderstaande problemen:

  • ernstige vermoeidheidsklachten
  • problemen met opkomen voor uzelf
  • problemen met dagstructuur en daginvulling
  • problemen met sociaal functioneren
  • depressiviteit
  • ernstige spanningsklachten
  • angstklachten
  • lichamelijke klachten waarvan de oorzaak niet te vinden is
  • sociale problemen

Praktische informatie