Vrouw op dijk bij Wad

Kortdurende deeltijdbehandeling

Bij acute psychiatrische problemen kan kortdurende deeltijdbehandeling je helpen. Deze kortdurende, intensieve behandeling is minder ingrijpend dan een klinische opname. Je kunt één tot vijf dagen per week bij ons in dagbehandeling zijn.

De inhoud van de behandeling

In de kortdurende deeltijdbehandeling leer je hoe je een dag- en weekstructuur beter kunt ordenen. Samen gaan wij werken aan jouw sociale vaardigheden. Er is aandacht voor het leren omgaan met je emoties en inzicht in je eigen gedrag. Naast gesprekken met jouw behandelaar en verpleegkundige, kun je aan jouw persoonlijke doelen werken door middel van verschillende trainingen.

Dagbehandeling

Je kunt één tot vijf dagen bij ons in dagbehandeling zijn tot ca. 15.30 uur. De duur van de behandeling wordt in overleg met jou bepaald. Gebruikelijk is een periode van zes weken met een eventuele verlenging.
Deze vorm van behandeling is intensiever dan een wekelijkse afspraak bij jouw behandelaar, maar minder ingrijpend dan een klinische opname. Mogelijk kan dagbehandeling in jouw geval een alternatief zijn voor een klinische opname of jouw opname verkorten zodat je eerder naar huis kunt.

Trainingen

In de trainingen wordt stilgestaan bij verschillende thema’s. Hierover kun je praten en ervaringen uitwisselen met anderen. Door bewustwording kun je mogelijk tot nieuwe inzichten komen en kun je een eerste stap zetten naar een wens of verandering. Bij alle bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen of thema’s behandeld zoals gezonde leefstijl, assertiviteit en ouderschap. Tijdens de training krijg je informatie over het betreffende onderwerp, er zijn groepsgesprekken en je kunt opdrachten maken.

Een training kan variëren van vijf tot tien bijeenkomsten. Omdat dit een onderdeel is van jouw behandeling, wordt van jou verwacht dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent.

Voor wie is is het bedoeld?

Kortdurende deeltijdbehandeling is bedoeld voor volwassen mensen met acute psychiatrische problemen. Het kan zijn dat je ernstig vermoeid, depressief of angstig bent. Of dat je problemen hebt met opkomen voor jezelf, structuur in je dag aanbrengen of sociale problemen hebt. Wij kunnen jou dan helpen.

Kortdurende deeltijdbehandeling geeft je structuur en zorgt ervoor dat je actief dingen gaat doen. Er is bijvoorbeeld aandacht voor gezond leven, creatieve therapie en activiteitentherapie.

Locaties

Kortdurende deeltijdbehandeling vindt plaats bij onze poliklinieken in:

Praktische informatie