Field CIP

Mindfulness Based Compassionate Living

Compassie (of mededogen) is het vermogen je betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel bij jezelf als dat van anderen. Compassie gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en bereid te zijn daarin je verantwoordelijkheid te nemen. Compassie is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden. Dat is het doel van de compassietraining. Wij noemen deze training Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL). Deze training wordt gegeven bij het Centrum Integrale Psychiatrie in Groningen.

Inhoud van de training

Terwijl medelijden vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit, vraagt compassie om moed en ruimhartigheid. Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en juist ook voor een grotere openheid en mededogen naar anderen toe.

Wetenschappelijk onderbouwd

De training is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie. Veel mensen met langdurige of terugkerende psychische problemen, van welke aard ook, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Zij kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (Ik snap het wel, maar voel het niet). Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren.

Voor wie is MBCL geschikt?

De training is bedoeld voor mensen die moeite hebben met compassie en eerder aan de mindfulness based inzichttherapie (MBIT) hebben deelgenomen.

Waar kan ik geholpen worden?

Om voor iedereen passende zorg te bieden is Lentis onderverdeeld in meerdere zorggroepen en onderdelen. Er is namelijk veel verschil in de behandeling van kinderen, volwassenen en ouderen. Ook de zorgvraag is vaak erg verschillend. Deze behandeling is mogelijk bij:

Praktische informatie over Mindfulness Based Compassionate Living

Sinds 2014 wordt Mindfulness niet meer vergoed in de GGZ, behalve voor patiënten met een recidiverende depressie. Mindfulness vindt voor deze patiëntengroep op verschillende afdelingen van Lentis plaats.

Verzekerden bij Menzis met een andere diagnose kunnen terecht bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis voor behandelingen Mindfulness. Hier wordt de behandeling vergoed omdat er structureel wetenschappelijk onderzoek naar het effect plaatsvindt.

Feedback