Field CIP

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie

Mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT) is een 9-weekse training waarbij je een houding ontwikkelt, waarmee je meer ‘mindful’ met je klachten, jezelf en het leven in het algemeen kunt omgaan. Deze houding bestaat uit het meer aanwezig zijn in het nu, op een open manier, zonder te oordelen. In onze gedachten zijn we vaak niet in het nu, we piekeren over het verleden of maken ons zorgen over de toekomst. Ook hebben we de neiging over onszelf te oordelen, over onze klachten, hoe we dingen doen en wat we voelen of denken.

Inhoud van de behandeling Mindfulness

MBCT bestaat uit een combinatie van meditatieoefeningen en cognitieve therapie. In deze training leer je aan de hand van meditatieoefeningen je aandacht te trainen. Zodat je meer in het hier en nu kunt zijn. Het ontwikkelen van een milde houding speelt hierbij een belangrijke rol: het niet-oordelen over je ervaringen, maar ze gewoon opmerken, zoals ze zijn.

Aan de hand van cognitieve therapie onderzoek je bepaalde opvattingen die je over jezelf, je klachten of het leven hebt. Ook ga je oefenen met het opmerken van deze opvattingen, in plaats van er direct op te reageren. Met als doel dat je minder (lang) gebukt gaat onder en kwetsbaar wordt voor negatieve opvattingen, je meer afstand kunt nemen van je gedachten of van piekeren en zorgen maken en je op een vriendelijkere manier met jezelf kunt omgaan.

Voor wie is Mindfulness-Based cognitieve therapie bedoeld?

MBCT is ontwikkeld voor mensen die meerdere keren een depressie hebben gehad. Als je eenmaal een depressie hebt gehad, ben je kwetsbaarder voor het opnieuw krijgen van een depressie. Daarnaast kan deze training helpen bij het leren accepteren van chronische psychische of lichamelijke klachten.

Het programma is geschikt voor je als je actief willen bijdragen aan de verbetering van je gezondheid en kwaliteit van leven. Hoewel het programma niet specifiek gericht is op het verminderen van klachten, is dit vaak wel een positief bijeffect, dat juist eerder kan optreden naarmate het niet krampachtig wordt nagestreefd. Er zijn onder meer gunstige resultaten gebleken bij mensen met klachten van stress en burnout, depressie en bipolaire stemmingsstoornissen, angststoornissen, concentratieproblemen, eetstoornissen, borderline problematiek, kwetsbaarheid voor psychoses, chronische pijn, vermoeidheid en onbegrepen lichamelijke klachten.

Mensen die de training hebben gevolgd, ervaren meer kalmte in hun leven, voelen zich stressbestendiger, zijn meer in contact met hun lichaam en de rijkdom van alledaagse ervaringen en ontwikkelen een vriendelijker houding ten opzichte van zichzelf en anderen.

Locaties Mindfulness

Mindfulness is bij recidiverende depressie op veel locaties van Lentis mogelijk. Voor de mogelijkheden voor Mindfulness-Based Cognitieve Therapie bij andere diagnosen kun je terecht bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis in de stad Groningen.

Praktische informatie over Mindfulness