Field CIP

Mindfulness Based Inzichttherapie

‘Mindfulness’ laat zich niet eenvoudig uit het Engels vertalen. ‘Aandachtgerichtheid’, ‘tegenwoordigheid van geest’ of ‘opmerkzaamheid’ worden wel als synoniemen gebruikt. De volgende omschrijving van Jon Kabat-Zinn geeft mogelijk meer duidelijkheid: het van moment tot moment doelbewust en niet-oordelend aanwezig zijn bij de huidige ervaring. Het gaat niet alleen om het richten van onze aandacht maar ook om de intentie en de houding waarmee dat gebeurt. We werken aan een milde openheid voor wat er hier en nu is, zoals het is, wat het ook is. Voor Mindfulness kun je terecht bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis in Groningen.

Inhoud van de behandeling Mindfulness

Iedereen bezit al het vermogen om bewust aanwezig te zijn. Velen komen er niet toe dit vermogen optimaal te ontwikkelen. Het goede nieuws is dat het vermogen door beoefening kan groeien. Dit programma biedt oefeningen voor het (verder) ontwikkelen van mindfulness, vandaar ‘Mindfulness-Based’.

Inzichttherapie

We spreken van ‘inzichttherapie’ omdat er sprake is van een behandelprogramma dat gericht is op het ontwikkelen van inzicht in de werking van onze geest en in de wortels van psychisch lijden. Psychologisch inzicht groeit vanuit de beoefening van mindfulness. Dit inzicht gaat gepaard met heilzame effecten op lichaam en geest.

Groepsbijeenkomsten met oefeningen

Gedurende acht weken en een extra stiltebijeenkomst worden diverse aandachtoefeningen aangeleerd, in wekelijkse groepsbijeenkomsten en dagelijks thuis met behulp van CD’s en een werkboek. Het programma vraagt dan ook de nodige inzet en discipline, en bovendien de bereidheid om er aan te beginnen terwijl het resultaat soms even op zich laat wachten. Sterker nog: deelnemers worden juist uitgenodigd elk streven naar resultaat los te laten. Omdat de volgorde van de oefeningen zorgvuldig is opgebouwd, is het belangrijk zo mogelijk alle bijeenkomsten aanwezig te zijn en vanaf het begin het besluit te nemen de hele training te volgen. De deelnemers krijgen zo de gelegenheid een ervaringsgericht leerproces te doorlopen, dat versterkt wordt door de inbedding in een groep.

Je eigen therapeut

We spreken van ‘therapie’ omdat het programma gebruikt maakt van wetenschappelijk verantwoorde therapeutische inzichten en methodieken, die toepasbaar zijn bij diverse psychische stoornissen. Het is een programma waarin deelnemers zo min mogelijk afhankelijk worden gemaakt van de psycholoog of andere hulpverlener en zo snel mogelijk leren hun eigen therapeut te worden. Groeiend inzicht in onszelf en acceptatie van onze mogelijkheden en beperkingen helpen ons om effectiever met moeilijkheden om te gaan en gezondere keuzes te maken.

Voor wie is Mindfulness Based Inzichttherapie bedoeld?

Het programma is geschikt voor mensen die actief willen bijdragen aan de verbetering van hun gezondheid en kwaliteit van leven. Mindfulness-based behandelmethoden zijn heilzaam gebleken bij uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten en aandoeningen. Hoewel het programma niet specifiek gericht is op het verminderen van klachten, is dit vaak wel een positief bijeffect, dat juist eerder kan optreden naarmate het niet krampachtig wordt nagestreefd. Er zijn o.a. gunstige resultaten gebleken bij mensen met klachten van stress en burnout, depressie en bipolaire stemmingsstoornissen, angststoornissen, concentratieproblemen, eetstoornissen, borderline problematiek, kwetsbaarheid voor psychoses, chronische pijn, vermoeidheid en onbegrepen lichamelijke klachten. Ook als klachten niet verminderen, kan het toch gebeuren dat mensen er minder onder lijden en er op een gezondere manier mee omgaan. Velen ervaren na de training meer kalmte in hun leven, voelen zich stressbestendiger, zijn meer in contact met hun lichaam en de rijkdom van alledaagse ervaringen en ontwikkelen een vriendelijker houding ten opzichte van zichzelf en anderen.

Locaties Mindfulness

Mindfulness is bij recidiverende depressie op veel locaties van Lentis mogelijk. Voor de mogelijkheden voor Mindfulness Based Inzichttherapie bij andere diagnosen kun je terecht bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis in de stad Groningen.

Praktische informatie over Mindfulness

Sinds 2014 wordt Mindfulness niet meer vergoed in de GGZ, behalve voor patiënten met een recidiverende depressie. Mindfulness vindt voor deze patiëntengroep op verschillende afdelingen van Lentis plaats.
Verzekerden bij Menzis met een andere diagnose kunnen terecht bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis voor behandelingen Mindfulness. Hier wordt de behandeling vergoed omdat er structureel wetenschappelijk onderzoek naar het effect plaatsvindt.

Feedback