Jonge vrouw tijdens winter

Moedergroep: voor moeders met psychische problemen

De moedergroep is een groep voor vrouwen die in behandeling zijn bij het Centrum Integrale Psychiatrie en die thuiswonende kinderen hebben.

Waarvoor is de moedergroep?

Als moeder met psychische klachten is het soms best zwaar om ook de zorg te hebben voor kinderen. Daarom is er deze groep, waarin moeders elkaar kunnen steunen om hun eigen draagkracht te vergroten en te onderzoeken op welke manier ze het zichzelf wat makkelijker kunnen maken. De groep wordt begeleid door een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, maar het onderlinge contact staat centraal. In deze groep deel je waar je tegenaan loopt en waar je het moeilijk mee hebt en je vindt erkenning en herkenning bij anderen.

Je werkt onder andere aan het vergroten van je sociale netwerk, zodat je steun vindt in je eigen omgeving. Ook is deze groep gericht op het vergroten van je draagkracht en zelfredzaamheid. We geven je informatie over andere projecten en organisaties buiten Lentis, die zich richten op moederschap en opvoeding en hierbij ondersteuning kunnen bieden.

Waar kan ik terecht voor de moedergroep?

Om voor iedereen passende zorg te bieden is Lentis onderverdeeld in meerdere zorggroepen en onderdelen. Er is namelijk veel verschil in de behandeling van kinderen, volwassenen en ouderen. Ook de zorgvraag is vaak erg verschillend. Deze behandeling is mogelijk bij:

Praktische informatie over de moedergroep