Foto vrouw in natuur

Psychodynamische Therapie

Psychodynamische psychotherapie is een vorm van psychotherapie om meer inzicht in jezelf te krijgen. Met psychodynamische therapie worden jouw onbewuste gedachten en gevoelens aan het licht gebracht. Dit kunnen bijvoorbeeld herinneringen zijn uit je vroege jeugd. Je kunt deze herinneringen niet meer bewust voor de geest halen, maar ze hebben wel invloed op jouw huidige gevoelens en gedrag. Psychodynamische therapie is afgeleid van de psychoanalyse, maar is minder intensief.

Het doel van psychodynamische therapie is om het onderbewuste zichtbaar te maken zodat jij meer inzicht krijgt in jouw psychische problemen en ze leert verwerken of er mee om leert gaan. Psychodynamische therapie wordt niet op elke locatie van Lentis aangeboden. Wanneer je meer over de mogelijkheden van een behandeling wilt weten, neem dan contact met ons op.

Inhoud van de Psychodynamische therapie

Met psychodynamische therapie worden onbewuste emoties en gedachten zichtbaar gemaakt om de achtergrond van jouw psychische problemen beter te leren begrijpen en te verwerken. Je krijgt meer inzicht in jezelf en daarmee meer controle op je doen en laten en jouw relatie met anderen.

Bij psychodynamische therapie staan ervaringen uit het verleden, mentale representaties en jouw relatie met de behandelaar centraal.

Vroegere ervaringen

De manier waarop jij reageert op jouw omgeving is het resultaat van:

  • vroegere ervaringen,
  • de bewuste en onbewuste betekenis die jij aan deze ervaringen geeft,
  • en jouw vermogen om je aan de omgeving aan te passen.

Hierbij zijn onbewuste processen verantwoordelijk voor jouw bewuste denken, voelen en handelen.

Mentale representaties

De relaties met anderen die jij in je vroege ontwikkeling had, bepalen jouw huidige relaties, de verwachtingen die jij hebt van anderen hebt en jouw zelfbeeld. Dit komt omdat jij van deze eerste relaties met anderen mentale representaties hebt gevormd. Deze representaties dienen als basis voor je huidige opstelling en handelen.

Wanneer jij innerlijke conflicten hebt door bijvoorbeeld een traumatische ervaring uit het verleden kan dit ertoe leiden dat jij moeilijk kunt omgaan met alledaagse problemen en conflicten.

Relatie met behandelaar

Tijdens de psychodynamische psychotherapie is er veel aandacht voor de relatie van jou met de behandelaar. Dit komt omdat jij je gevoelens en ervaringen van jouw relaties uit het verleden projecteert op je behandelaar. Op die manier leert je behandelaar meer over jouw gevoelens en gedachten en op die manier wat er in jou omgaat. Jouw therapeut kan deze geprojecteerde gevoelens en gedachten analyseren en jou hiervan bewust maken. Onbewuste gevoelens komen zo aan het licht.

De werkwijze

Tijdens de therapie worden jouw gevoelens en gedachten als het ware in beweging gezet. Je behandelaar kan jou op verschillende manieren helpen om je onderbewustzijn naar boven te halen. Welke techniek hij of zij gebruikt, verschilt per persoon.

Jouw behandelaar is actief, emotioneel betrokken, echt en authentiek. Daarbij kan je behandelaar zich ook kritisch ten opzichte van jouw houding tonen. Voor jouw authentieke gevoelens wordt altijd respect getoond. Je wordt aangemoedigd, geadviseerd en bevestigd en met je gedachten en gevoelens geconfronteerd. Deze gevoelens en gedachten worden ook geïnterpreteerd en verhelderd. Dit schept dus bewustzijn, verheldering en verbetering van relaties met anderen maar ook van de relatie die je met jezelf hebt.

Psychodynamische therapie is geen ‘one size fits all’ behandeling. Daarom zal de precieze inhoud van de behandeling per persoon verschillen. De lengte en de vorm van de behandeling ligt aan het type probleem dat wordt behandeld, aan jou als persoon en aan de insteek van de behandelaar.

Het gaat altijd om relatief kortdurende behandelingen. Behandelingen met een duur van meerdere jaren worden bij Lentis niet aangeboden.

Is psychodynamische therapie geschikt voor jou?

Psychodynamische therapie kan geschikt zijn voor de behandeling van verschillende psychische problemen. Wanneer je last hebt van een persoonlijkheidsstoornis, bijvoorbeeld een obsessieve compulsieve stoornis, kan psychodynamische therapie effectief zijn. Soms wordt het ook toegepast bij depressies of angsten.

Psychodynamische therapie is voor sommige problemen niet altijd de eerste keus. Bij ernstige stoornissen wordt de voorkeur aan andere behandelingen gegeven. Psychodynamische therapie kan soms als vervolgbehandeling worden ingezet.

Neem contact op met Lentis om te bespreken of psychodynamische therapie voor jou geschikt zou kunnen zijn of dat andere vormen van behandeling de voorkeur hebben.

Behandelaars psychodynamische therapie

Het is van belang dat er tussen jou en je behandelaar een vertrouwensrelatie bestaat. Jij moet je veilig voelen en open over jouw gedachten en gevoelens kunnen praten. Bij psychodynamische therapie kan het soms wat tijd kosten voor je dit voelt, dat is heel normaal. Het is belangrijk dat er uiteindelijk een betekenisvol contact ontstaat tussen jou en je behandelaar.

Locaties psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie wordt niet op elke locatie van Lentis aangeboden. Wanneer je meer over de mogelijkheden van een behandeling wilt weten, neem dan contact met ons op.

Praktische informatie psychodynamische therapie

Voor alle vormen van behandeling en begeleiding heb je een verwijzing nodig van je (huis)arts. Dit betekent dat jij je niet zelf als patiënt bij Lentis kunt aanmelden. Bespreek je klachten met je huisarts.  Hij of zij kan jou dan eventueel doorverwijzen.