Vrouw bij zee

Psychologisch onderzoek

Soms is er meer informatie en inzicht nodig om tot een behandelplan te komen. Het is dan mogelijk een psychologisch onderzoek te verrichten. Een onderzoek geeft veel informatie over de persoonlijkheid, intelligentie, eigenschappen, sterke en zwakke kanten, klachten en/of vaardigheden. Het kan daarnaast informatie geven over neuropsychologische functies, zoals bijvoorbeeld geheugen en concentratie.

Ook kan een onderzoek meer informatie geven over behandelmogelijkheden als je vastloopt in de behandeling en/of meer zicht wil krijgen op redenen waarom je vastloopt in jouw leven.

Inhoud van het psychologisch onderzoek

De onderzoeken zijn onder te verdelen in:

  • Intelligentieonderzoek geeft informatie over je intellectueel functioneren. Je krijgt een globaal zicht op jouw intellectueel functioneren, maar er wordt ook gekeken naar je sterke en minder sterke kanten.
  • Neuropsychologisch onderzoek geeft informatie over de werking van de hersenen in relatie tot gedrag. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar jouw aandacht, concentratie, geheugen, ruimtelijk inzicht en planningsvermogen.
  • Persoonlijkheidsonderzoek is gericht op persoonskenmerken. Zo kan er onder andere gekeken worden naar hoe je omgaat met problemen of tegenslagen, hoe je naar jezelf en de wereld kijkt en op welke manier je met anderen in contact staat.

Na het psychologisch onderzoek worden de resultaten met je besproken en worden de conclusies in overleg teruggekoppeld naar jouw behandelaar en /of aanvrager van het onderzoek.

Waar kan ik geholpen worden?

Praktische informatie over psychologisch onderzoek