Jonge man buiten

Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS)

De Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) is een training waarin je leert meer controle te krijgen over jouw emoties. Je emoties, gedachten en gedrag beïnvloeden elkaar. Om die reden is het van belang dat jij je emoties kan controleren. Wanneer je gevoelig bent voor emotionele prikkels, kunnen je emoties in bepaalde situaties hoog oplopen. Hierdoor kun je gewelddadig gedrag vertonen, zoals zelfbeschadiging, boze uitbarstingen, of verlies van impuls controle, de vaardigheidstraining kan dan jou mogelijk helpen.

De vaardigheidstraining wordt met name ingezet bij de persoonlijkheidsstoornis borderline maar kan ook helpen bij de behandeling van vergelijkbare stoornissen.

Bij Lentis werken ervaren en deskundige behandelaars die de vaardigheidstraining emotie regulatie stoornis verzorgen. Je kunt voor de VERS I terecht bij onze locaties in Groningen, Emmen, Stadskanaal, Delfzijl en Apeldoorn. De VERS II wordt aangeboden in Groningen (na de zomer).

Inhoud VERS

Tijdens de vaardigheidstraining leer je stap voor stap meer grip te krijgen op je emoties. Je volgt de cursus in groepsverband. Daarnaast heb je doorgaans ook een individuele, vaste behandelaar.

Voorlichting

Je krijgt meer informatie over het reguleren van emoties en de problemen die kunnen ontstaan wanneer jij moeite hebt om je emoties te controleren.

Emotie Regulatie Vaardigheden

Met je behandelaar ga je na in welke situaties jouw emoties hoog oplopen en hoe jij daarop reageert. Thuis ga je hier ook mee aan de slag. Je leert jouw oplopende emoties, gedachten en gedrag te herkennen en te beschrijven. Wanneer ontplofte je van boosheid en wat deed je toen? Waarom werd je overmeesterd door verdriet? Hoe ging je daarmee om? Op die manier krijg je meer inzicht in jouw gevoelens, negatieve gedachtenpatronen en gedrag. Zo leer je jouw gevoelens ook onder woorden te brengen. Het kan dan eenvoudiger worden om met vrienden en familie over jouw probleem te praten.

Je leert tijdens de training onder meer vaardigheden om tijdens oplopende emoties te ontspannen. Het streven is om afstand te nemen van gedachten die jouw gevoelens en gedrag negatief beïnvloeden. De negatieve gedachten leer je tijdens de training zo mogelijk te vervangen door neutrale of positieve gedachten. Je probeert zicht te krijgen op je eigen gevoelige snaren en patronen.

Regelmatig leefpatroon

Tijdens de training wordt ook aandacht besteed aan een regelmatig leefpatroon met gezond eten, sport, ontspanning en voldoende slaap. Door meer evenwicht in je leven te creëren, kun jij beter omgaan met heftige, oplopende emoties.

Emotiehanteringsplan en steungroep

Je stelt een persoonlijk plan op waarin je beschrijft in welke situaties en op welke manier jij de geleerde vaardigheden kunt inzetten om oplopende emoties de baas te blijven. Jouw familie, partner en/of andere naasten worden -in overleg- bij de VERS betrokken. Zij vormen een steungroep. Zij kunnen je ondersteunen en zijn tegelijkertijd op de hoogte van de inhoud van de training.

Uiteindelijk is het doel dat je inzicht krijgt in het verband tussen jouw emoties, gedachten en gedrag  en hierop leert inspelen om een emotionele uitbarsting te voorkomen. Kortom, je leert om in probleemsituaties het heft in eigen hand te nemen.

VERS I en VERS II

De VERS I is de basistraining. Het gaat om een wekelijkse training die 18 -20 keer plaatsvindt. Een bijeenkomst duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur. Tijdens de VERS II worden de vaardigheden verdiept die jij in VERS I hebt geleerd. Met je behandelaar bespreek je of een vervolgtraining jou kan helpen.

De VERS is vaak een aanvullende therapie op je huidige behandeling of een behandeling die je al hebt afgesloten.

De cursus VERS is wetenschappelijk onderzocht en effectief bevonden.

Is VERS geschikt voor jou?

De vaardigheidstraining emotie regulatie stoornis helpt om meer grip te krijgen op je emoties. De behandeling is daarom geschikt wanneer jij problemen hebt met het controleren van je emoties en jouw reacties op emotionele situaties buitengewoon heftig zijn. Het kan gaan om gevoelens van angst en paniek, woedeaanvallen, sterk wisselende stemmingen of schadelijk impulsief gedrag. Je beschadigt bijvoorbeeld jezelf, je geeft grote hoeveelheden geld uit, je hebt forse eetbuien of je neemt ondoordachte beslissingen.

De VERS wordt veelal toegepast bij de persoonlijkheidsstoornis borderline. De training is echter geschikt voor iedereen die worstelt met het reguleren van emoties. De behandeling kan bijvoorbeeld ook ingezet worden bij PTSS of een depressie. Kortom, de VERS is geschikt voor iedereen die zich herkent in het moeilijk kunnen reguleren van emoties.

Samen met je behandelaar bespreek je of de VERS  geschikt voor jou is.

Behandelaars VERS

Je krijgt de vaardigheidstraining emotie regulatie stoornis van een ervaren behandelaar. Je volgt de training in groepsverband. Daarnaast heb je doorgaans ook een individuele begeleider.

Locaties VERS

Je kunt bij de volgende locaties terecht voor een vaardigheidstraining emotie regulatie stoornis:

  • Groningen (bij PsyQ en FACT teams)
  • Emmen
  • Stadskanaal
  • Delfzijl
  • Apeldoorn

Praktische informatie VERS

Voor de vaardigheidstraining emotie regulatie stoornis kun je bij onze poliklinieken in Groningen, Emmen, Stadskanaal, Delfzijl en Apeldoorn terecht.

Aanmelden bij Lentis

Voor alle vormen van behandeling en begeleiding heb je een verwijzing nodig van je (huis)arts. Dit betekent dat jij je niet zelf als patiënt bij Lentis kunt aanmelden. Bespreek je klachten met je huisarts. Hij of zij kan jou dan wanneer nodig doorverwijzen.