Vrouw bij grasveld en huis

Verpleegkundige behandeling en begeleiding (sociaalpsychiatrisch)

(Sociaalpsychiatrisch) verpleegkundige behandeling is een belangrijk onderdeel van de behandeling van diverse aandoeningen, waaronder depressie, angst, trauma’s en persoonlijkheidsstoornissen.

Inhoud van de behandeling

Een (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundige richt zich met jou op de gevolgen van je psychiatrische problemen in het dagelijkse leven. Hoe ga je daarmee om? Hoe gaan we je kwaliteit van leven en je zelfstandigheid vergroten? Ook is er aandacht voor de risico’s en het bevorderen van je gezondheid. De samenwerking met jou staat centraal, het gaat om gezamenlijke besluitvorming en doelen bepalen. Samen met jou komen tot een behandeling die het beste bij je past.

De behandeling bestaat doorgaans uit gesprekken (bij Lentis of bij je thuis) gericht op het beter leren omgaan met je klachten, het verbeteren van je dagstructuur of leefstijl, het helder krijgen wat je belangrijk vindt in het leven en stappen zetten in die richting (bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten of het beginnen van (vrijwilligers)werk). Daarnaast kun je met je behandelaar bepaalde doelen afspreken en afspraken maken over opdrachten die je gaat uitvoeren of stappen die je gaat zetten.

Waar kan ik geholpen worden?

Praktische informatie