Jonge vrouw met iPad

Zelfmanagement bij stress

Stress ontstaat vaak doordat je niet meer kunt voldoen aan de eisen die aan je worden gesteld, of die je jezelf stelt. De draaglast (de belasting) en je draagkracht (je belastbaarheid) zijn dan uit evenwicht. De stress kan ontstaan doordat je in korte tijd veel hebt meegemaakt. Of je werk of privé situatie vraagt veel van je. Het kan ook zijn dat je het moeilijk vindt om ‘nee’ te zeggen. Als je langdurig stress hebt en je geen tijd hebt om te herstellen kan dit leiden tot klachten.

Leren omgaan met stress

Het is belangrijk goed met stress om te gaan. Stress en de onderliggende oorzaken zijn voor iedereen anders. Daarom wordt deze behandeling samen met jou op maat gemaakt. In eerste instantie zoeken we samen uit wat de stress bij jou veroorzaakt. Als de stress wordt veroorzaakt door een nare gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld het overlijden van dierbaren of andere trauma’s kan het helpen deze gebeurtenissen alsnog te verwerken. Ook kan het goed zijn te leren beter om te gaan met de nare gebeurtenissen die helaas bij het leven horen. Sommige stressoren kunnen zelfs helemaal worden weggenomen als je eenmaal weet welke dat zijn. We kunnen je tenslotte leren op een minder stressvolle manier te gaan denken.

In de behandeling wordt, afhankelijk van wat jij nodig hebt, gebruik gemaakt van de volgende behandelingen:

De bedoeling is dat je psychologisch flexibeler wordt en beter kunt omgaan met de dingen die bij jou de stress veroorzaken.

Waar kan ik geholpen worden?

Om voor iedereen passende zorg te bieden is Lentis onderverdeeld in meerdere zorggroepen en onderdelen. Er is namelijk veel verschil in de behandeling van kinderen, volwassenen en ouderen. Ook de zorgvraag is vaak erg verschillend. Deze behandeling is mogelijk bij: