Danny Nijdam

Danny is Teamleider Algemene zaken op de afdeling Acute zorg van Lentis

Zijn er zoveel meer verwarde personen?

“Verwarde man aangehouden op Binnenhof”, “Politie loodst verwarde vrouw van ijs”, “Verwarde man zit schreeuwend in zendmast”, “Verwarde vrouw maakt spoor van vernieling. Je hoeft de kranten maar openslaan of je ziet weer een verwarde man of vrouw voorbij komen. Zijn er zoveel meer verwarde personen, of kijken we er anders tegenaan? Die vraag stelden ze mij een aantal weken geleden bij RTV Noord.

Beter in beeld

Als we het over verwarde personen hebben, dan weten we uit de registratie van de politie dat in Groningen om 1400 mensen gaat. Dankzij verbeterde registratie is die groep nu goed in beeld. Maar bij Lentis merken we geen toename van verwarde personen of meer verward gedrag. Blijkbaar letten we er met z’n allen meer op, is er meer maatschappelijke aandacht voor. En dat heeft voor- en nadelen.

Onduidelijk

Een nadeel is dat er heel veel onder het begrip ‘verwarde personen’ wordt geschoven. Als er wordt gesproken over verwardheid, dan wordt snel gedacht dat het gaat om psychische verwardheid. Toch geldt voor maar 30% van de gevallen dat er een psychiatrische stoornis ten grondslag ligt aan de verwardheid. In alle andere gevallen is de verwardheid toe te schrijven aan het gebruik van middelen als drugs of alcohol, een verstandelijke beperking of is er een andere lichamelijke oorzaak.

Er moet iets gebeuren

Maar er zit ook een voordeel aan die toegenomen maatschappelijke aandacht. Er moet namelijk wel iets gebeuren met de verwarde personen. Tot nu toe werden verwarde personen door de politie opgepakt en opgevangen in een politiecel. Dat is in ieder geval een situatie die we geen van allen willen: de persoon zelf voorop, maar ook de politie, de gemeente en de hulpverlening vonden dit niet goed.

Crisisbeoordelingskamer

Er is landelijk een zogenaamd ‘aanjaagteam’ voor dit onderwerp aangesteld. Van daaruit is de gemeente Groningen verantwoordelijk voor de aanpak van mensen met verward gedrag. Eén van de pijlers van deze aanpak is een crisisbeoordelingslocatie. In Groningen is besloten om bij Lentis aan de Hereweg een crisisbeoordelingskamer in te richten. De partners van de keten acute psychiatrie en de Groninger gemeenten willen zo de opvang voor personen met verward gedrag in crisissituaties verbeteren. In de beoordelingskamer wordt bekeken welke zorg er nodig is. Daar zullen wij onze expertise aanwenden om uit te zoeken waar iemand het best geholpen kan worden. Daarmee lossen we het probleem van verwarde personen niet op, maar door goede en passende vervolghulp te bieden, kunnen we het probleem voor de persoon en de maatschappij misschien wel verlichten.

Danny Nijdam

Danny is Teamleider Algemene zaken op de afdeling Acute zorg van Lentis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.