Actueel

Herdenking bij Joods Monument Groot Bronswijk in Wagenborgen

Joods monument Groot Bronswijk in Wagenborgen

Donderdag 9 maart vindt de jaarlijkse herdenking plaats bij het Joodse monument op het terrein van het voormalige Psychiatrisch Ziekenhuis Groot Bronswijk in Wagenborgen. Herdacht worden de vier Joodse bewoners die in 1943 werden weggevoerd naar Sobibor. (meer…)

Lekker en gezond eten in de wijkrestaurants van Lentis

Senioren die zelf niet kunnen of een keer niet willen koken zijn voor een lekker en gezonde maaltijd van harte welkom in één van de wijkrestaurants in Groningen, Hoogkerk of Zuidlaren. (meer…)

Lentis verzorgt trainingen suïcidepreventie in de gemeente Groningen

Suïcidepreventie is een van de speerpunten in het beleid van Lentis. Al onze medewerkers hebben een basistraining gehad om signalen op te pikken en zo suïcides helpen te voorkomen. (meer…)

De Stiep in Zuidlaren blijft bestaan

De Stiep Zuidlaren

De ontwikkelingen rondom WMO extramuraal hebben er toe geleid dat wij besloten hebben om de verschillende activiteiten van Lentis op dit gebied op een duurzame manier voort te zetten. Bepaalde activiteiten worden binnen bestaande voorzieningen van Lentis geconcentreerd, andere activiteiten worden overgedragen aan ketenpartners. (meer…)

Jouw vraag kan een leven redden

Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 1.850 mensen als gevolg van suïcide. Zelfdoding is een daad van wanhoop, vaak een gevolg van een grote persoonlijke crisis. Op 7 februari start de landelijke campagne De vraag van je leven(meer…)

Kwaliteitsstatuut Lentis

jonge vrouw bruine krullen lach

Lentis beschikt over een Kwaliteitsstatuut. Hierin staat wat wij geregeld hebben om geneeskundige geestelijke gezondheidszorg te mogen verlenen. Dus hoe Lentis de zorg voor patiënten en cliënten heeft georganiseerd. (meer…)

Lentis blijft in Veendam

Lentis blijft met FACT, Basis GGZ en en uiteraard ook met specialistische GGZ in Veendam aanwezig. De specialistische GGZ (polikliniek Veendam) wordt voortgezet vanuit een spreekuurlocatie. (meer…)

Subsidie voor onderzoek naar de therapeutische relatie

Lentis Research heeft een grote subsidie gekregen voor onderzoek dat meer inzicht moet geven in de therapeutische relatie tussen ggz-hulpverleners en mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (meer…)

Nieuw: Wonen in De Wijert

Wonen De Wijert

In december 2016 en januari 2017 gaan vijftien cliënten van Wonen Beijum verhuizen naar de wijk De Wijert in Groningen. We starten hier een nieuwe locatie voor beschermd wonen aan de Da Costastraat: Wonen De Wijert. Wonen Beijum blijft in kleinere vorm bestaan. (meer…)

Lentis en Menzis gaan meerjarencontract sluiten

Lentis en zorgverzekeraar Menzis en Lentis hebben afgesproken dat ze een meerjarencontract gaan afsluiten. Op woensdag 7 december hebben beide organisaties hiertoe een intentieverklaring getekend. (meer…)

Feedback