Panden PsyQ en Lentis aan de Hereweg in Groningen

Cliëntendeelraad PsyQ Groningen

De cliëntendeelraad (CDR) is een door de zorgaanbieder ingesteld orgaan dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van de cliënten. De CDR staat open voor wensen, opmerkingen van jou als cliënt en voert regelmatig overleg met het management van PsyQ Groningen.

Adviesrecht Cliëntendeelraad PsyQ Groningen

Opkomen voor cliënten doet de raad door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het management over onderwerpen die voor jou als cliënt belangrijk zijn. Dit recht is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Activiteiten Cliëntendeelraad PsyQ Groningen

De cliëntendeelraad komt eens in de drie weken bij elkaar voor overleg over diverse onderwerpen. Zo heeft de raad bijvoorbeeld een enquête ontwikkeld en afgenomen onder cliënten van deeltijdgroepen met betrekking tot hun wensen over de lunchvoorzieningen. Daardoor zijn deze zichtbaar gemaakt en meegenomen in de vorm van voorzieningen als een koelkast, eetgerei en dergelijke.

Concreet bestaan de activiteiten uit het verzamelen van informatie vanuit de cliënten en PsyQ, het bespreken van actuele thema’s en het informeren van de achterban. Daarnaast vergadert de raad acht keer per jaar met het management. Verder organiseert de raad halfjaarlijks een thema- of informatieavond die voor jou interessant is.

Samenstelling

De CDR telt minimaal drie en maximaal negen leden en bestaat onder andere uit een voorzitter, een notulist en een penningmeester. De deelraad wordt bijgestaan door een onafhankelijke ondersteuner cliënt medezeggenschap vanuit Lentis. Alle leden hebben cliëntervaring bij PsyQ of zijn naastbetrokkene en op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de organisatie.

“Ik heb gekozen om aan te sluiten bij de raad, omdat ik een actieve bijdrage wil leveren om de zorg van Psyq te verbeteren. En om samen met de cliëntendeelraad een brug te zijn tussen cliënten en het bestuur van PsyQ.”
-A. Evenhuis, raadslid CDR

Meepraten, meedenken, meebeslissen

Om goed te kunnen functioneren, is het voor de deelraad van belang om te weten hoe jij als cliënt het contact met PsyQ ervaart. De cliëntendeelraad stelt het daarom zeer op prijs om jouw mening, suggesties, vragen en opmerkingen te ontvangen. Hoe meer wij horen, hoe beter we kunnen meedenken en praten met cliënten en de organisatie!

Meedoen

Ben je geïnteresseerd in de cliëntendeelraad en denk je er over na lid te worden?* Vul dan je gegevens in via onderstaand contactformulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wil jij je liever niet aansluiten bij de raad, maar wel graag iets bijdragen? Geef je dan, via het contactformulier, op voor het panel. Je ontvangt dan ongeveer twee tot drie keer per jaar per e-mail een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Er wordt naar je mening gevraagd over tal van onderwerpen. Bijvoorbeeld over informatieverstrekking, het behandelaanbod, bejegening of wachttijden.

Daarnaast word je op de hoogte gesteld van:

– de resultaten van onderzoek
– de meningen van medecliënten
– wat de medezeggenschap met de uitkomsten heeft gedaan
– de reactie van het management

Jouw persoonlijke gegevens worden door ons op vertrouwelijke manier verwerkt en behandeld. Je anonimiteit zal door ons worden gewaarborgd.

* Er is een reis- en onkostenvergoeding en een vacatiegeldregeling voor leden van de raad.

Contact Cliëntendeelraad PsyQ Groningen

Hereweg 21
9725 AA Groningen
Telefoon (050) 526 58 22
E-mail: cbb21@lentis.nl