Oma met kleinkinderen op de fiets

Familie

Er worden vaak vragen gesteld die gaan over familiezaken. Hier willen we graag bij helpen. Bekijk hieronder of je vraag ertussen staat.

Wat zijn de bezoekuren van de locaties?

De bezoekuren van een locatie zijn per locatie verschillend. Neem contact op met de desbetreffende locatie voor meer informatie. Je kunt de locaties vinden in ons locatieoverzicht.

Moet ik een afspraak maken voor een bezoek aan een familielid?

Voor sommige locaties is een afspraak noodzakelijk, neem voor de zekerheid contact hierover op met de betreffende locatie.

Mogen wij als familie inzicht krijgen in het dossier van ons familielid?

In principe niet. Om de privacy van onze cliënten te waarborgen zijn er verschillende regels omtrent dossierinzage. Lees hieronder meer over deze regels.

Kunnen wij (vrijblijvend) advies vragen over een familielid die bij Lentis in behandeling is?

Familie en naasten betrekken wij vanuit ons familiebeleid op maat bij de behandeling. Als bron van hulp maar ook om ervoor te zorgen dat niet alleen de cliënt maar ook de familie gesteund wordt bij deze ingewikkelde fase in het samenleven. De hulp kan bij de start van de behandeling zijn maar ook tijdens de behandeling kunnen familie en/of naasten actief betrokken worden. Zo kunnen de actuele verhoudingen bijvoorbeeld worden besproken met elkaar.

Bij elke behandeling is een mogelijkheid tot het verkrijgen van psyco-educatie en richt zich op het geven van voorlichting en informatie over de ziekte.

Waarvoor kan ik terecht bij de familievertrouwenspersoon?

De familievertrouwenspersoon kan luisteren naar het verhaal en kan ondersteuning bieden. Lees hieronder meer over wat een familievertrouwenspersoon inhoudt.

Wat doet de Familieraad van Lentis?

De Centrale Familieraad behartigt de belangen van de naasten van patiënten van Lentis. Ernstige psychische problemen zijn niet alleen voor iemand die dit overkomt ontwrichtend en verdrietig, zij hebben ook hun weerslag op de kring van familieleden, vrienden en andere naasten. Lees hieronder meer over wat de familieraad van Lentis doet.