Jongen in park bij water

Vergoeding eigen bijdrage aan CAK

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) moet zorgen dat mensen zo lang mogelijk aan de maatschappij kunnen blijven meedoen. Het gaat bijvoorbeeld om hulp of ondersteuning bij het huishouden, hulp bij het opvoeden van kinderen, maatschappelijke opvang, vervoer en hulpmiddelen om bewegen in en om het huis te faciliteren. De gemeente bepaalt welke hulp je krijgt en of je daarvoor moet betalen. Dat kan per gemeente verschillen.

Bijdragen variëren

De bijdragen variëren niet alleen tussen de gemeenten. Ook binnen een gemeente betaalt niet iedereen hetzelfde voor dezelfde hulp. Dit hangt onder andere af van leeftijd, inkomen, samenstelling van het huishouden en eventuele andere hulp die je krijgt.

Na ontvangst van het besluit van de gemeente kun je binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. De gemeente of een bezwaarcommissie bekijkt dit en meestal volgt een hoorzitting. Daarna wordt het bezwaar gegrond of ongegrond verklaard. Wie het daarmee niet eens is, kan naar de bestuursrechter stappen, waarna ook nog hoger beroep mogelijk is. Je kunt een klacht over de overheid ook altijd indienen bij de Nationale Ombudsman.

Cliënten op bijstandsniveau krijgen de zorgkosten meestal volledig vergoed.

Aanpassen van de eigen bijdrage

Wij berekenen je eigen bijdrage met je inkomen en vermogen van 2 jaar geleden. Is je inkomen en/of vermogen nu (veel) lager geworden? Dan kun je ons vragen om je eigen bijdrage aan te passen.

Betalingsregeling afspreken

Kun je een factuur niet in één keer betalen? Of heb je een betalingsachterstand? Dan is er meestal een betalingsregeling mogelijk. Voor een betalingsregeling hoef je niet extra te betalen.

Eigen bijdrage declareren bij de zorgverzekering

Bij sommige aanvullende zorgverzekeringen kun je de eigen bijdrage (deels) terugkrijgen van je zorgverzekeraar. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Bijzondere bijstand aanvragen

Heb je recht op bijstand? Dan kun je voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvragen bij je gemeente. De regels kunnen verschillen per gemeente. Sommige gemeenten ondersteunen mensen met een laag inkomen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met je gemeente.