Welke rechten heb ik als cliënt bij Lentis?

Binnen je behandeling bij Lentis maak je zoveel mogelijk je eigen keuzes. Je hulpverlener ondersteunt je daarbij. Samen met je hulpverlener kom je tot afspraken over het verloop van je behandeling. Je mag ervan uitgaan dat de medewerkers van Lentis rekening houden met je keuzen en ook met je rechten. Voorbeelden van jouw rechten zijn:

  • Je hebt recht op informatie.
  • Je hebt het recht te weten wat er met je aan de hand is. En welke behandelingen daarvoor zijn.
  • Je hebt het recht informatie over de inhoud van je behandeling te krijgen.
  • Je hebt recht op een zo goed mogelijke behandeling. Afspraken staan in een behandelplan. Je hebt de keuzevrijheid, voor zover mogelijk, om zelf een behandelaar te kiezen. Of om een second opinion te vragen.
  • Recht op privacy en geheimhouding. Lentis beschermt je privacy en deelt nooit zonder toestemming informatie over jou met anderen.
  • Recht op een gesprek met een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) voor vragen of klachten waar je met je behandelaar niet uitkomt.
  • Ga je in behandeling bij Lentis dan gelden de Leveringsvoorwaarden. Hierin staan naast je rechten ook wat Lentis van jou verwacht, je plichten. Zo moet je je kunnen legitimeren en vertellen wie je zorgverzekeraar is.