Man op een bankje

Crisissituaties

In geval van crisis is het soms nodig om snel en op de juiste manier te handelen. Bekijk onze veelgestelde vragen over wat te doen in een geval van nood.

Welk telefoonnummer moet ik bellen in geval van een crisissituatie?

In spoedeisende situaties dien je je huisarts te raadplegen. De huisarts kan je zo nodig in contact met de crisisdienst brengen.

Ben je al in behandeling en heb je (dringend) hulp nodig? Tijdens kantooruren gebruik je het telefoonnummer dat je van je behandelaar hebt gekregen. Buiten kantooruren bel je met de huisartsenpost in jouw regio.

Bij acuut (levens)gevaar of ernstige overlast, bel direct 112. Is er geen acuut gevaar, bel je huisarts of huisartspost. Deze schakelt de crisisdienst in jouw regio in.

Wat moet ik doen wanneer een naaste aan zelfmoord denkt?

Het is lastig te herkennen of iemand suïcidaal is. Lang niet iedereen die aan zelfdoding denkt praat hierover. Toch geven mensen die aan suïcide denken soms signalen af. Deze zijn niet altijd even duidelijk maar moeten wel serieus worden genomen.

Wat is de crisis beoordelingslocatie (CBL)?

Niet iedereen kan zomaar terecht bij de CBL. Het gaat om acute crisissituaties waarbij geen andere oplossing mogelijk is. Daarbij moet een psychiatrische aandoening de oorzaak van de crisissituatie zijn.