Kan ik een vergoeding krijgen voor mijn eigen bijdrage aan het CAK?

Als je een indicatie van de gemeente hebt gekregen voor bijvoorbeeld wonen, activiteiten, individuele begeleiding of huishoudelijke hulp (WMO) dan moet je meestal een eigen bijdrage betalen. Deze wordt geïnd door het CAK.

Je kunt soms in aanmerking komen voor een vergoeding van je eigen bijdrage aan het CAK. Dit hangt af van:

  • de hoogte van het (gezamenlijk) inkomen;
  • of je een aanvullende zorgverzekering hebt (alleen Menzis GarantVerzorgd);
  • of je een inkomen rond het sociaal minimum hebt.

Hoe vraag ik zo’n vergoeding aan?

Als je bij Menzis GarantVerzorgd verzekerd bent, kun je een declaratie indienen bij Menzis. Als je aanvullend verzekerd bent bij een andere verzekeringsmaatschappij, en je hebt een inkomen rond het sociaal minimum, dan kun je een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand bij de gemeente waarin je woont.