Vergoeding van zorg in 2022

Lentis maakt elk jaar afspraken met zorgverzekeraars over de zorg die zij vergoeden. Bij de onderhandelingen gaat het over geld, maar ook over de voorwaarden waaronder de zorg geleverd wordt. We vinden het belangrijk om dit gesprek goed te voeren. Want de uitkomst is belangrijk voor de zorg die jij, je kind of je naaste van ons krijgt.

Vergoeding Lentis GGZ in 2022

Lentis heeft voor 2022 een contract gesloten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij de declaraties rechtstreeks indienen bij jouw zorgverzekeraar. Als patiënt hoef je zelf geen facturen voor te schieten.

Heb je geen zorgverzekering of heeft je verzekeraar geen contract met Lentis?

Heb je geen zorgverzekering afgesloten? Of ben je verzekerd bij een verzekeraar die geen contract met Lentis heeft afgesloten? Dan gelden de zogenaamde passantentarieven. De passantentarieven van 2022 staan in dit overzicht.

Hoe komen GGZ kosten tot stand?

Hoe zijn de kosten van een ggz behandeling of begeleiding eigenlijk opgebouwd? Waar bestaan die kosten uit? Een verhelderend overzicht

Wat wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars?