Vergoeding van zorg in 2019

Lentis maakt elk jaar afspraken met zorgverzekeraars over de zorg die zij gaan vergoeden. Bij de onderhandelingen gaat het over geld, maar ook over de voorwaarden waaronder de zorg geleverd moet worden. We vinden het belangrijk om dit gesprek goed te voeren. Want de uitkomst is belangrijk voor de zorg die u, uw kind of uw naaste van ons krijgt.

Vergoeding 2019

Wilt u weten of uw verzekeraar de zorg bij Lentis vergoedt in 2019? Kijk dan voor meer informatie op de website van uw zorgverzekeraar. Vermeld in uw zoekactie Lentis, want Psyq of Basisggz Lentis wordt niet altijd herkend in de contract vermelding.

Meerjarencontracten 2017-2019

Lentis wil de zorg continu verbeteren en trekt hiervoor samen op met zorgverzekeraars. Met Menzis en Zilveren Kruis verwachten we een meerjarencontract af te sluiten voor de periode 2017-2019. Lees meer over het meerjarencontract met Menzis en over het meerjarencontract met Zilveren Kruis voor depressiezorg.

Heeft u geen verzekering of heeft uw verzekeraar geen contract met Lentis?

Heeft u geen zorgverzekering afgesloten? Of bent u verzekerd bij een verzekeraar die geen contract met Lentis heeft afgesloten? Dan gelden de zogenaamde passantentarieven. U vindt de tarieven van 2018 in dit overzicht. De passantentarieven van 2019 staan in dit overzicht.

 

Hoe komen GGZ kosten tot stand?

Hoe zijn de kosten van een ggz behandeling of begeleiding eigenlijk opgebouwd? Waar bestaan die kosten uit? Een verhelderend overzicht

Wat wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars?

  • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback