Vergoeding van zorg in 2021

Lentis maakt elk jaar afspraken met zorgverzekeraars over de zorg die zij vergoeden. Bij de onderhandelingen gaat het over geld, maar ook over de voorwaarden waaronder de zorg geleverd wordt. We vinden het belangrijk om dit gesprek goed te voeren. Want de uitkomst is belangrijk voor de zorg die jij, je kind of je naaste van ons krijgt.

Vergoeding in 2021

In 2021 heeft Lentis met alle verzekeraars contracten gesloten. Wil je weten of je verzekeraar de zorg bij Lentis vergoedt in 2021? Kijk dan voor meer informatie op de website van je zorgverzekeraar. Vermeld in je zoekactie Lentis, want Psyq of Basisggz Lentis wordt niet altijd herkend.

Ben je al in behandeling bij Lentis? Dan wordt je behandeling altijd vergoed, ook als je verzekeraar aangeeft (nog) geen contract te hebben gesloten met Lentis voor 2021.

Heb je geen zorgverzekering of heeft je verzekeraar geen contract met Lentis?

Heb je geen zorgverzekering afgesloten? Of ben je verzekerd bij een verzekeraar die geen contract met Lentis heeft afgesloten? Dan gelden de zogenaamde passantentarieven. De passantentarieven van 2021 staan in dit overzicht.

Hoe komen GGZ kosten tot stand?

Hoe zijn de kosten van een ggz behandeling of begeleiding eigenlijk opgebouwd? Waar bestaan die kosten uit? Een verhelderend overzicht

Wat wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars?

Feedback