Vrouw op straat bij kruispunt

Aanmelden bij Lentis

Voor alle vormen van behandeling en begeleiding heb je een verwijzing nodig, dit betekent dat je je als patiënt niet zelf bij Lentis kunt aanmelden. Als je behoefte hebt aan hulp, adviseren we je eerst je klachten met je huisarts te bespreken. Je huisarts beoordeelt of een verwijzing nodig is naar de POH, BasisGGZ of de specialistische GGZ. Ook andere hulpverleners, zoals een bedrijfsarts, specialist, psychiaters die werken in een GGZ-instelling mogen je verwijzen.

Intakegesprek

Nadat je bent aangemeld word je zo snel mogelijk uitgenodigd voor een persoonlijk intakegesprek. In dit gesprek bespreek je de aard en de ernst van jouw klachten. Een intakegesprek alleen is niet altijd voldoende om te weten wat er met jou aan de hand is. Er kan dan aanvullend onderzoek plaatsvinden. Wanneer duidelijk is wat er met je aan de hand is, wordt samen met jou bekeken wat de meeste passende behandeling is. De uitkomsten worden met je besproken en jouw behandelaar stelt samen met jou het behandelplan op.

Zorg afgestemd op jouw situatie

Je kunt met veel zorgvragen over psychische klachten en psychiatrische problematiek bij Lentis terecht. We hebben veel deskundigheid in huis en overleggen met jou welke zorg passend is. Voor zowel trainingen, groepsbehandeling, individuele behandeling als opname in een kliniek of woonvormen kun je bij Lentis terecht.

Aangemeld bij Lentis en nu?

Als je net bent verwezen naar Lentis, zorgt de centrale Lentis Aanmeldservice dat je binnenkort terecht kunt bij de juiste zorgafdeling. We streven ernaar je binnen vijf werkdagen iets te laten horen. Dit kan een uitnodiging voor een eerste gesprek zijn,  of meer informatie over de termijn waarop je een uitnodiging tegemoet kan zien. Voor vragen of informatie kun je altijd tussen 8.30 uur en 17.00 uur bellen met de Aanmeldservice op nummer 050-5223883.