Weglopen in de herfst

Crisisbehandeling

Is er sprake van een crisissituatie? Neem direct contact op met je huisarts of de huisartsenpost. Verwijzers vanuit de hele provincie Groningen kunnen dag en nacht terecht bij het IHT (Intensive Home Treatment) via 050 522 35 55.

IHT (Intensive Home Treatment)

Het IHT team is een team met verschillende ggz-professionals. Het team kan snel reageren op een psychiatrische crisissituatie. Het maakt niet uit wat voor klachten of welke diagnose je hebt. De verwijzer meldt je aan voor een IHT behandeling. Dit kan bijvoorbeeld je huisarts zijn of een behandelaar bij een GGZ-organisatie. Er wordt dan direct bekeken of een IHT behandeling geschikt is.

Een crisis heb je nooit alleen

Als je getroffen bent door een psychiatrische crisis of als een crisis dreigt, is dat een heftige en mogelijk verwarrende tijd. Lentis kan jou en je omgeving dan begeleiden in de thuissituatie met IHT (Intensive Home Treatment). Je speelt zelf een actieve rol en je eigen krachten worden zo goed  mogelijk benut.

Opname in een kliniek

Wanneer er meer intensieve verpleegkundige zorg nodig is, dan kan er samen met jou worden gekeken of een korte tijdelijke opname in de Kliniek Groningen of Winschoten wenselijk is.

Verwijzers

Ben je verwijzer en heb je te maken met een patiënt in een crisissituatie? Vanuit de hele provincie Groningen kan je dag en nacht terecht bij het IHT via 050 522 35 55. Ga naar onze verwijzersinformatie voor meer informatie.