Landschap met graan en boerderij op achtergrond

Misverstanden over zelfdoding

Rond zelfdoding bestaan helaas nog steeds veel misverstanden. Deze misverstanden maken het moeilijk om de hulpkreet die achter suïcidaal gedrag schuilgaat, te herkennen. Onderstaand de misverstanden op een rij.

Suïcide is een ziekte

Hoe zit het echt: suïcidaal gedrag is een uiting van lijden. Zie het als een pijnkreet. Een suïcidaal persoon zoekt naar een manier om te ontsnappen aan de ‘pijn’. Psychiatrische aandoeningen als depressie en schizofrenie kunnen suïcidale neigingen veroorzaken en onze biologische en genetische aanleg kunnen hierbij  een rol spelen. Gelukkig bestaat er voor veel aandoeningen medicatie.

Suïcide is erfelijk

Hoe zit het echt: suïcide is extreem oplossingsgedrag voor een probleem. Het lijkt voor iemand de enige uitweg om uit een onleefbare situatie te ontsnappen. Dit gedrag is in zekere zin aangeleerd. Dat wordt duidelijk als je weet dat het van nabij meemaken van zelfdoding de drempel verlaagt om dit zelf ook als oplossing voor problemen te zien. Het is wel zo dat belangrijke risicofactoren onderhevig zijn aan erfelijke aanleg zoals bijvoorbeeld de aanleg tot depressie.

Iemand meent het niet echt

Hoe zit het echt: naar schatting 75% van de suïcideplegers heeft geen echte doodswens. Echter, het overgrote deel van de mensen die door zelfdoding om het leven kwam, had al eerder een poging ondernomen. Iemand die reeds een poging ondernomen heeft, heeft 150x meer kans heeft op het plegen van zelfmoord dan iemand die geen poging ondernomen heeft.

Mensen die erover praten, doen het toch niet

Hoe zit het echt: 75% van de mensen stierven door suïcide, had het vooraf bekendgemaakt. Door de doodswens ter sprake te brengen, trekt iemand aan de bel. Het bespreken van suïcidaal gedrag is één van de manieren om aan preventie te doen.

De verbetering die volgt na een poging betekent dat het risico voorbij is

Hoe zit het echt: de meeste zelfdodingen gebeuren in de maanden na een poging, terwijl het beter lijkt te gaan. Suïcidaal gedrag creëert elke keer een drempelverlaging voor een volgende stap. Het is belangrijk om na te gaan wat de persoon met dit gedrag wil bereiken zodat een nieuwe poging kan worden voorkomen.

Suïcidaal gedrag betekent dat iemand dood wil

Hoe zit het echt: een suïcidaal persoon wil niet zomaar dood, maar ziet geen mogelijkheid meer om op de huidige manier verder te leven. Vaak is het verlangen naar een ander leven sterker dan het verlangen om dood te zijn. Mensen willen met hun poging of hun zelfdoding duidelijk het signaal geven dat ze de pijn die hun situatie met zich meebrengt, niet langer aankunnen. Ze zouden wel willen leven, maar omdat ze niet langer op deze manier kunnen verder leven en omdat ze geen enkele andere manier zien om een eind aan hun lijdensweg te maken, lijkt zelfdoding de enige en laatste uitweg. De twijfel tussen niet verder willen leven, maar toch ook niet willen sterven, wordt benoemd als ambivalentie.

Suïcide gebeurt plots, impulsief

Hoe zit het echt: een suïcidaal persoon maakt een heel proces door van gedachte naar daad. Vaak is er een druppel die de emmer doet overlopen. Door de suïcidale gedachten en doodswensen ter sprake te brengen, wordt de suïcidedreiging zichtbaar en kan het suïcidaal proces tijdig worden gestopt.

Bron: preventiezelfdoding.be>