Groen landschap met boerderij en bomen

Oorzaken van zelfdoding

Hoe kan het dat de ene persoon kiest om een einde aan zijn of haar leven te maken en de andere niet? Er is vaak niet een aanwijsbare oorzaak aan te wijzen. De combinatie van verschillende eigenschappen maakt dat iemand meer of minder kwetsbaar is en dus ook eerder overgaat tot zelfdoding.

Welke factoren spelen hierbij een rol? Een overzicht met wat voorbeelden:

  • Biologische factoren: hormonen zijn bijvoorbeeld belangrijk voor hoe je je voelt.
  • Psychologische factoren: hoe tevreden is iemand over zichzelf, is iemand impulsief en hoe goed kan iemand problemen de baas
  • Psychiatrische aandoening: depressie, verslaving en persoonlijkheidsstoornissen zoals schizofrenie maken iemand kwetsbaarder
  • Sociale factoren: heeft iemand een fijne familie en vrienden, een baan waarmee hij of zij zelf geld verdient, zijn er in het verleden nare dingen gebeurt, zoals het verlies van een dierbare of traumatische gebeurtenissen?

Daarnaast is het bijvoorbeeld van belang of iemand eerder een poging heeft gedaan of dat er in de directe omgeving iemand door zelfdoding om het leven kwam.