Welke behandelingen?

Volwassenen met lichte tot matige psychische problematiek worden geholpen door Lentis Online. Ook mensen met langdurende psychische problematiek die goed willen blijven functioneren en terugval willen voorkomen, kunnen bij Lentis Online terecht. We bieden verschillende vormen van behandeling en er is de mogelijkheid tot een ADHD-diagnostiektraject.

Online ADHD-diagnostiek: als je vaak erg onrustig bent en je moeilijk kan concentreren, kan het zijn dat er sprake is van AD(H)D: aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit/ impulsiviteit. Tijdens een diagnostiektraject bestaande uit vragenlijsten en gesprekken kan dit duidelijk worden en kan er indien nodig een behandeling opgestart worden.

Online oplossingsgerichte therapie: tussen wat je wilt en wat je doet zit soms ruimte. We brengen samen met jou de gewenste situatie in kaart. Daarna bereik je die situatie vanuit eigen kracht en zelfredzaamheid via kleine, haalbare stappen.

Online cognitieve gedragstherapie (CGT): de manier waarop je denkt heeft invloed op wat je voelt en wat je durft te doen. Je kunt bijvoorbeeld last hebben van onlogische gedachten die ongewenst gedrag in stand houden. Cognitieve gedragstherapie richt zich er op deze onlogische gedachten te veranderen.

Online Aceptance and Commitment Therapy (ACT): soms kun je worstelen met emoties of gedachten die je liever niet wilt hebben. Niemand wil verdriet, somberheid, zelfkritiek, negatieve gedachten, angst of onzekerheid in zijn leven, maar het is er wel. ACT kan je helpen de strijd met die gevoelens te verminderen en je zo psychologisch flexibeler maken.

Online EMDR: nare ervaringen in het leven hebben vaak emotionele gevolgen. EMDR kan helpen om daar minder last van te hebben. Een speciaal opgeleide psycholoog geeft bij Lentis Online de EMDR-therapie.

Online zelfmanagement bij stress: hoe houd je het heft in handen in een stresssituatie? Dat is voor iedereen anders. In deze behandeling ga je met jouw behandelaar op zoek naar een manier die goed bij jou past.

Online Farmacotherapie: In eerste instantie wordt er bij psychische klachten ingezet op behandeling zonder medicatie. Wanneer dat niet voldoende is kan medicatie een mogelijkheid zijn gedurende jouw behandeling. Een verpleegkundig specialist staat voor je klaar om dit te bespreken en het proces te begeleiden.