Ambulant Team Zuidlaren

Ambulant Team Zuidlaren

Het Ambulant team Zuidlaren is gespecialiseerd in de ambulante behandeling, ondersteuning en begeleiding van cliënten met vaak chronische psychiatrische problemen. Het team biedt begeleiding en behandeling thuis op verschillende levensgebieden.

Voor wie is Ambulant team Zuidlaren bedoeld?

Het Ambulant team Zuidlaren is gespecialiseerd in de ambulante behandeling, ondersteuning en begeleiding van cliënten met vaak chronische psychiatrische problematiek. Denk daarbij aan angstklachten, somberheid, autisme, schizofrenie, OCS of PTSS.

Mensen die door het ambulante team begeleid worden hebben vaak al een intensief (klinisch) behandeltraject achter de rug. Zij wonen zelfstandig of binnen een beschermde woonvorm in Zuidlaren

Welke begeleiding biedt Ambulant team Zuidlaren?

Het ambulante team is een klein team met twee verpleegkundigen, een psychiater en een verpleegkundig specialist. Daarnaast werkt het team intensief samen met team Akkerhoven en kan er een beroep worden gedaan op de dagbestedingslocaties van A&R.

Het team biedt begeleiding en behandeling thuis op verschillende levensgebieden. Behandeling en begeleiding zijn altijd gericht op zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Aanmelden

Een aanmelding gaat via je huisarts of behandelaar.

Verwijzers kunnen voor een aanmelding een mail sturen naar het secretariaat ART  ARTsecretariaat@lentis.nl Het secretariaat verwerkt de aanmelding en de verwijzer krijgt een ontvangstbevestiging. Op het eerstvolgende triageoverleg wordt de aanvraag besproken. De week na het overleg nemen we telefonisch of per mail/brief contact op.

Heeft u vragen of behoefte aan overleg over een verwijzing? Neem dan gerust contact op met het secretariaat ART per bovenstaande mail of op het telefoonnummer 050-4097419. Zij brengen u met de juiste persoon in contact.