BEL

Bureau Ervaringsdeskundigheid (BEL)

Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis (BEL) is er voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Leven met een psychische/ psychiatrische diagnose kan namelijk veel effect hebben op je dagelijkse bezigheden.

Je ervaringen delen met mensen die iets dergelijks hebben doorgemaakt kan een enorme steun zijn. Onze ervaringsdeskundigen staan voor je klaar. Onze ervaringswerkers zijn zelf in aanraking geweest met geestelijke gezondheidszorg. Zij zijn hersteld van hun psychiatrische ziekte en geschoold om je te ondersteunen met jouw herstel.

 

 

Meerjarenplan Ervaringswerk

Voor de komende jaren heeft Ervaringswerk een meerjarenplan gemaakt, startend in 2018. In het plan meer over de rol, het doel, de competenties en uiteraard de plannen van Ervaringswerk bij Lentis.

Meerjarenplan ervaringswerk

Wat doet BEL?

Bij BEL werken ervaringsdeskundigen. Zij zijn zelf in aanraking geweest met geestelijke gezondheidszorg en zijn hersteld van hun psychiatrische ziekte. Hierdoor geven zij andere en nieuwe informatie vanuit het perspectief van de patiënt. Ervaringsdeskundigen maken deel uit van de hulpverlening en zijn betrouwbaar, professioneel en gericht geschoold. Hun expertise laten zij aansluiten op jouw vragen.

BEL is er voor iedereen die zelf regie wil geven aan hun herstel, groei en ontwikkelingen. Niet alleen voor jezelf maar ook voor familie en naasten. Daarnaast biedt BEL je ondersteuning bij het bereiken van jouw doelen door je eigen kwaliteiten en kansen te ontdekken.

Ervaringsdeskundigen worden onder andere ingezet bij FACT teams. Individuele gesprekken zijn mogelijk, bijvoorbeeld tijdens een huisbezoek. Verder organiseren zij herstelgerichte trainingen. In groepen wordt onder andere gesproken over manieren waarop je kunt leren omgaan met je eigen aandoening. Onze ervaringsdeskundigen hebben gereflecteerd op hun eigen persoonlijke ervaring en hebben deze geïntegreerd in hun ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Voor welke vragen kun je bij BEL terecht?

BEL biedt begeleiding bij het bereiken van je gewenste leven door jouw eigen kwaliteiten en kansen te ontdekken. Dit kan leiden tot het verminderen van symptomen en bevordering van jouw herstel. Onderstaande vragen zijn vragen die je bijvoorbeeld zou kunnen stellen.

 • Hoe maak ik optimaal gebruik van medicijnen, de juiste dosering en minste bijwerkingen?
 • Hoe ben ik een goede en gelijkwaardige gesprekspartner over mijn eigen behandeling?
 • Hoe zet ik vooral ook in op mijn eigen kracht en mogelijkheden?
 • Hoe maak ik de juiste keuze, rekening houdend met mijn talenten, interesses en beperking?
 • Hoe kan ik (weer) sociale contacten opbouwen en vriendschappen aangaan?
 • Hoe ga ik om met mijn beperking in het contact met familie, kinderen, vrienden en collega’s?
 • Hoe neem ik het heft weer in eigen handen en wie kan mij daarin tot steun zijn? Ik ben plotseling patiënt, wat nu?
 • Hoe krijg ik weer zeggenschap over mijn leven?

Wat kan een ervaringswerker voor jou betekenen?

Je ontvangt informatie en bespreekt met elkaar

 • Herstel, het leren omgaan met de nieuwe situatie.
 • Stigma, wat beeldvorming voor jou en anderen betekent en hoe je hiermee om kunt gaan.
 • Je eigen kracht (her) ontdekken –  ook mét een aandoening.

Bruggenbouwer

 • Wij zijn de bruggenbouwer tussen jou en de behandelaars en je omgeving.

Bondgenoot

 • Je hebt gelijkwaardig contact met een ervaringswerker, zonder oordeel en met wederzijds vertrouwen.
 • De gedeelde ervaring vormt de basis van herkenning, omdat jij en de ervaringswerker delen van jullie eigen verhaal en ervaringen uitwisselen.
 • Daardoor kun je uitgaan van onvoorwaardelijke acceptatie.

Herstelcoach

 • Wij ondersteunen jou bij het inzetten van eigen ervaringskennis. Daardoor kom je op eigen kracht.
 • Je ontdekt weer andere rollen en mogelijkheden voor je toekomst en maakt plannen.
 • Het gaat meestal niet in een keer goed, vallen, opstaan en samen vooral weer doorgaan is ons motto.

Trainingen en workshops bij BEL

BEL biedt verschillende herstelgerichte trainingen en zelfhulpgroepen voor cliënten en medewerkers. Hierbij maak je gebruik van de kennis en ervaring van anderen. Op deze manier kom je erachter dat je meer bent dan alleen je diagnose. Door samen met ons een klimaat te creëren waarin jij zelfonderzoek kunt doen, leer je omgaan met jezelf in deze nieuwe situatie. Het delen van ervaringen voor erkenning en herkenning staat centraal in onze aanpak.

In de groepen wordt er gesproken hoe je kunt omgaan met je geestelijke gezondheid. Voor herstelgerichte groepen en trainingen verwijzen we naar de herstelwerkplaats: www.hwgo.nl

Eigen inbreng van thema’s en onderwerpen wordt gewaardeerd. In overleg wordt bepaald welke thema’s er in welke volgorde deze voorbij komen. We geven je de ruimte om op jouw manier aan te sluiten bij de gekozen onderwerpen.

De trainingen en workshops worden gegeven op verschillende Lentis locaties. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van buurthuizen, activiteitencentra en opleidingsinstellingen.

Gastlessen

BEL geeft ook regelmatig gastlessen. Welke impact heeft een opname en het krijgen van een diagnose op de patiënt en de betrokkenen? Wat werkt bevorderend en wat werkt belemmerend bij herstel? Deze gastlessen worden zowel binnen Lentis, maar ook daarbuiten gegeven.

Team

Locaties en Contact

Ons trefpunt is gevestigd aan de Hereweg 82 in Groningen. Trainingen, zelfhulpgroepen en workshops geven wij in de stad en hele provincie Groningen. In buurthuizen, activiteitencentra of opleidingsinstellingen. Vanuit FACT gaan wij ook op huisbezoek.

Contact

De deelname van burgers en cliënten aan groepen en trainingen is gratis. Opgave is mogelijk via zorgvoorbeter@lentis.nl. Als je vragen hebt over BEL, kun je telefonisch contact met ons opnemen via 050-5223225.

Feedback