BEL

Bureau Ervaringsdeskundigheid (BEL)

BEL is er voor iedereen die zelf regie wil geven aan hun herstel, groei en ontwikkelingen. Niet alleen voor jezelf maar ook voor familie en naasten. We ondersteunden familie vanuit Familie ervaringsdeskundigheid. Daarnaast biedt BEL je ondersteuning bij het bereiken van jouw doelen door je eigen kwaliteiten en kansen te ontdekken. We zijn er ook voor alle medewerkers die hulp of vragen hebben over herstelondersteuning.

Wij komen graag langs bij teams, of gaan individueel met medewerkers in gesprek hoe je herstelondersteuning vorm kunt geven binnen je werkzaamheden. Ervaringswerkers hebben gereflecteerd op hun eigen persoonlijk ervaring en hebben deze geïntegreerd in hun ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Hierdoor geven zij andere en nieuwe informatie vanuit een ander perspectief.

 

Het Trefpunt

Onze ervaringsdeskundigen staan voor je klaar om je te helpen. Kom langs bij Het Trefpunt aan de Hereweg.

Je ervaringen delen met mensen die iets dergelijks hebben doorgemaakt kan een enorme steun zijn. Onze ervaringsdeskundigen staan voor je klaar. Onze ervaringswerkers zijn zelf in aanraking geweest met geestelijke gezondheidszorg. Zij zijn hersteld van hun psychiatrische ziekte en geschoold om je te ondersteunen met jouw herstel.

 

Voor welke vragen kun je bij BEL terecht?

BEL biedt begeleiding bij het bereiken van je gewenste leven door jouw eigen kwaliteiten en kansen te ontdekken. Dit kan leiden tot het verminderen van symptomen en bevordering van jouw herstel. Onderstaande vragen zijn vragen die je bijvoorbeeld zou kunnen stellen.

 • Hoe krijg ik weer zeggenschap over mijn leven?
 • Hoe ben ik een goede en gelijkwaardige gesprekspartner over mijn eigen behandeling?
 • Hoe zet ik vooral ook in op mijn eigen kracht en mogelijkheden?
 • Hoe maak ik de juiste keuze, rekening houdend met mijn talenten, interesses en beperking?
 • Hoe kan ik (weer) sociale contacten opbouwen en vriendschappen aangaan?
 • Hoe ga ik om met mijn beperking in het contact met familie, kinderen, vrienden en collega’s?
 • Hoe neem ik het heft weer in eigen handen en wie kan mij daarin tot steun zijn? Ik ben plotseling patiënt, wat nu?
 • Hoe maak ik optimaal gebruik van medicijnen, de juiste dosering en minste bijwerkingen?

Wat kan een ervaringswerker voor jou betekenen?

Compas

Je ontvangt informatie en bespreekt met elkaar

 • Herstel, het leren omgaan met de nieuwe situatie.
 • Stigma, wat beeldvorming voor jou en anderen betekent en hoe je hiermee om kunt gaan.
 • Je eigen kracht (her) ontdekken –  ook mét een aandoening.

Bruggenbouwer

 • Wij zijn de bruggenbouwer tussen jou en de behandelaars en je omgeving.

Bondgenoot

 • Je hebt gelijkwaardig contact met een ervaringswerker, zonder oordeel en met wederzijds vertrouwen.
 • De gedeelde ervaring vormt de basis van herkenning, omdat jij en de ervaringswerker delen van jullie eigen verhaal en ervaringen uitwisselen.
 • Daardoor kun je uitgaan van onvoorwaardelijke acceptatie.

Herstelcoach

 • Wij ondersteunen jou bij het inzetten van eigen ervaringskennis. Daardoor kom je op eigen kracht.
 • Je ontdekt weer andere rollen en mogelijkheden voor je toekomst en maakt plannen.
 • Het gaat meestal niet in een keer goed, vallen, opstaan en samen vooral weer doorgaan is ons motto.

Aanbod bij BEL

BEL biedt verschillende herstelgerichte trainingen en zelfhulpgroepen voor cliënten en medewerkers. Hierbij maak je gebruik van de kennis en ervaring van anderen. Op deze manier kom je erachter dat je meer bent dan alleen je diagnose. Door samen met ons een klimaat te creëren waarin jij zelfonderzoek kunt doen, leer je omgaan met jezelf in deze nieuwe situatie. Het delen van ervaringen voor erkenning en herkenning staat centraal in onze aanpak.

Eigen inbreng van thema’s en onderwerpen wordt gewaardeerd. In overleg wordt bepaald welke thema’s er in welke volgorde deze voorbij komen. We geven je de ruimte om op jouw manier aan te sluiten bij de gekozen onderwerpen.

De trainingen en workshops worden gegeven op verschillende Lentis locaties. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van buurthuizen, activiteitencentra en opleidingsinstellingen.

Gastlessen

BEL geeft ook regelmatig gastlessen. Wat werkt bevorderend en wat werkt belemmerend bij herstel? Deze gastlessen worden zowel binnen Lentis, maar ook daarbuiten gegeven.

Team

Locaties en Contact

Bezoekadres ‘Het Trefpunt’ is gevestigd aan Hereweg 80.

Contact

Email adres : Bureauervaringsdeskundigheid@lentis.nl

Telefoon : 050-522 3225 (ma t/m vr bereikbaar vanaf 13.00)

Jaarplan BEL 2020

Anno 2020 is Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis een zelfsturend team met een Trefpunt ‘Het Trefpunt’ aan de Hereweg 80.  Beslissingen worden niet meer over dit team genomen maar door en met dit team.

We zijn zichtbaar in de organisatie en laten gevraagd en ongevraagd onze ideeën en visie op herstel horen aan cliënten en naastbetrokkenen, medewerkers, management en directie. We willen meedenken en op de hoogte blijven van zowel interne als externe ontwikkelingen en zullen daarom aansluiten bij de bestaande overleggen binnen en buiten Lentis.

Zichtbaarheid in de organisatie is een doorlopend doel: door ervaringswerkers op de juiste plaats te plaatsen in de organisatie, dus op de diverse lagen, wordt de zichtbaarheid vergroot en wordt herstelondersteunende kennis verspreidt.

Doelen:

 • Creëren duurzaam en vraaggestuurd aanbod van trainingen e.d.
 • Interne communicatie
 • Externe communicatie
 • Innovatie
 • Familie-ervaringsdeskundigheid uitbreiden
 • Familie- en Herstel-aandachtsfunctionarissen vormgeven
Feedback