BEL

Ervaringswerk bij Lentis: Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis (BEL)

Bij Lentis werken ervaringswerkers: dit zijn hulpverleners die zelf ervaring hebben met psychische problemen en het herstellen daarvan. Vervolgens hebben zij een opleiding gevolgd om anderen te kunnen begeleiden. Een ervaringswerker kan je tijdens je behandeling ondersteunen. Hij of zij kan zich goed verplaatsen in jouw situatie.

Het contact met een ervaringswerker is op basis van gelijkwaardigheid en herkenning. Een ervaringswerker zal je vooral helpen eigen regie te nemen in je herstel. Een ervaringswerker is er ook voor de familie van patiënten. Zou je graag contact krijgen met een van de ervaringswerkers bij Lentis? Geef dit dan aan bij je behandelaar, of neem zelf contact met ons op.

De ervaringswerkers van Lentis werken vanuit het Bureau Ervaringsdeskundigheid (BEL). Hieronder vind je meer informatie over wat het BEL voor je kan betekenen.

Waar kan een ervaringswerker je bij helpen?

Een ervaringswerker helpt je bij het ontdekken van wat jouw kwaliteiten zijn, en waar voor jou de kansen liggen. Met je behandelaar ben je vooral bezig met het (leren) omgaan met je psychische problemen, en deze te  verminderen. Met een ervaringswerker kijk je hoe je je leven (weer) goed kunt inrichten. Onderstaande vragen zijn voorbeelden van vragen waarmee je terecht kunt bij het Bureau Ervaringsdeskundigheid:

 • Hoe krijg ik weer zeggenschap over mijn leven?
 • Hoe ben ik een goede en gelijkwaardige gesprekspartner over mijn eigen behandeling?
 • Hoe zet ik vooral ook in op mijn eigen kracht en mogelijkheden?
 • Hoe maak ik de juiste keuzes, rekening houdend met mijn talenten, interesses en beperking?
 • Hoe kan ik (weer) sociale contacten opbouwen en vriendschappen aangaan?
 • Hoe ga ik om met mijn beperking in het contact met familie, kinderen, vrienden en collega’s?
 • Hoe neem ik het heft weer in eigen handen en wie kan mij daarin tot steun zijn? Ik ben plotseling patiënt, wat nu?
 • Hoe maak ik optimaal gebruik van medicijnen, de juiste dosering en minste bijwerkingen?

Wat kan je verwachten van het BEL?

Het BEL is een compas

 • Herstel, het leren omgaan met de nieuwe situatie.
 • Stigma, wat beeldvorming voor jou en anderen betekent en hoe je hiermee om kunt gaan.
 • Je eigen kracht (her) ontdekken –  ook mét een aandoening.

Het BEL is een bruggenbouwer

 • Wij zijn de bruggenbouwer tussen jou en de behandelaars en je omgeving.

Het BEL is een bondgenoot

 • Je hebt gelijkwaardig contact met een ervaringswerker, zonder oordeel en met wederzijds vertrouwen.
 • De gedeelde ervaring vormt de basis van herkenning, omdat jij en de ervaringswerker delen van jullie eigen verhaal en ervaringen uitwisselen.
 • Daardoor kun je uitgaan van onvoorwaardelijke acceptatie.

Het BEL is een herstelcoach

 • Wij ondersteunen jou bij het inzetten van eigen ervaringskennis. Daardoor kom je op eigen kracht.
 • Je ontdekt weer andere rollen en mogelijkheden voor je toekomst en maakt plannen.
 • Het gaat meestal niet in een keer goed. Vallen, opstaan en samen vooral weer doorgaan is ons motto.

Trainingen en zelfhulpgroepen

Het Bureau Ervaringsdeskundigheid biedt verschillende herstelgerichte trainingen en zelfhulpgroepen. Hierbij leer je van de kennis en ervaring van anderen. Door samen met ons een klimaat te creëren waarin jij zelfonderzoek kunt doen, leer je omgaan met jezelf in deze nieuwe situatie. Het delen van ervaringen voor erkenning en herkenning staat hierbij centraal.

Je kunt in bij de zelfhulpgroepen zelf thema’s inbrengen waar je het over wilt hebben. Gezamenlijk bepalen we wat er wanneer wordt besproken, zodat je zelf kunt bepalen wanneer je bij een zelfhulpgroep wilt aanhaken.

De trainingen en workshops worden gegeven op verschillende Lentis locaties. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van buurthuizen, activiteitencentra en opleidingsinstellingen.

Gastlessen en lezingen

De ervaringsdeskundigheid van het BEL worden ook ingezet bij verschillende andere organisaties en instellingen. Ben je geïnteresseerd in een gastcollege, lezing of andere bijeenkomst, neem gerust contact op via Bureauervaringsdeskundigheid@lentis.nl.

Bezoek ons bij Het Trefpunt

Aan de Hereweg 80 in Groningen vind je op de begane grond ons Trefpunt. Hier ben je welkom om je verhaal te delen en andere lotgenoten te ontmoeten. We kunnen je meer vertellen over wat je van een ervaringswerker mag verwachten. En je informatie geven over cursussen en bijeenkomsten die we aanbieden.

 

Chatten met ervaringswerkers

We bieden je ook de mogelijkheid te chatten met ervaringsdeskundigen. Dit kan op elke doordeweekse dag van 15.15 uur tot 17.30 uur. Als je dat wilt, kan dit anoniem. Je vindt de chatknop rechts onderaan deze pagina.

Jaarplan BEL 2020

Anno 2020 is Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis een zelfsturend team met een Trefpunt ‘Het Trefpunt’ aan de Hereweg 80.  Beslissingen worden niet meer over dit team genomen maar door en met dit team.

We zijn zichtbaar in de organisatie en laten gevraagd en ongevraagd onze ideeën en visie op herstel horen aan cliënten en naastbetrokkenen, medewerkers, management en directie. We willen meedenken en op de hoogte blijven van zowel interne als externe ontwikkelingen en zullen daarom aansluiten bij de bestaande overleggen binnen en buiten Lentis.

Zichtbaarheid in de organisatie is een doorlopend doel: door ervaringswerkers op de juiste plaats te plaatsen in de organisatie, dus op de diverse lagen, wordt de zichtbaarheid vergroot en wordt herstelondersteunende kennis verspreidt.

Doelen:

 • Creëren duurzaam en vraaggestuurd aanbod van trainingen e.d.
 • Interne communicatie
 • Externe communicatie
 • Innovatie
 • Familie-ervaringsdeskundigheid uitbreiden
 • Familie- en Herstel-aandachtsfunctionarissen vormgeven
Feedback