Heymanscentrum

Centrum voor Neuropsychiatrie (CNP)

Het CNP is nu het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP) en gehuisvest in het Heymanscentrum in Groningen.
Voor de meest specialistische zorg op het gebied van hersenschade in combinatie met probleemgedrag kun je terecht bij het Centrum voor Neuropsychiatrie (CNP). Zowel voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) als bij hersenletsel door alcohol- en/of drugsgebruik. Bij hersenletsel als gevolg van langdurig alcoholmisbruik en ernstig gebrek aan thiamine spreken we van het ‘syndroom van Korsakov’.

Voor wie is het Centrum voor Neuropsychiatrie bedoeld?

Als er een vermoeden bestaat van hersenletsel kan je arts je verwijzen naar het CNP.

Hersenletsel kan ontstaan zijn door:

  • Langdurig gebruik van alcohol en/of drugs. Bij schade als gevolg van langdurig alcoholmisbruik en ernstig gebrek aan thiamine spreken we van het ‘syndroom van Korsakov’
  • Andere oorzaken (Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) door bijvoorbeeld een ongeluk, een coma, zuurstoftekort of een ontsteking)

De problemen die ontstaan door het hersenletsel zijn bijvoorbeeld geheugenproblemen, problemen in de oriëntatie of problemen in het maken van plannen voor de toekomst.

Behandelingen bij het Centrum voor Neuropsychiatrie

De medewerkers van het Centrum voor Neuropsychiatrie brengen in kaart of er hersenschade is en wat de gevolgen van de hersenschade zijn (diagnostiek). Verder bekijken ze wat de behandelmogelijkheden zijn. Samen met jou en jouw contactpersoon bespreken we het behandelplan en leggen we dit vast. Diagnostiek en behandeling vinden plaats door observatie, gesprekken en onderzoek door de leden van het behandelteam.

Behandeling in de kliniek

De kliniek van het Centrum voor Neuropsychiatrie heeft een opnameafdeling en twee afdelingen voor vervolgbehandeling. Je wordt opgenomen op de gesloten opnameafdeling. De eerste periode staan kennismaking, observatie en diagnostiek centraal. Als de observatie en diagnostiek zijn afgerond, ga je naar een van de andere afdelingen voor vervolgbehandeling. Cliënten die in de kliniek verblijven bezoeken dagelijks op vaste tijden Trainingscentrum Zuidend. Meer informatie lees je in de folder Kliniek voor cliënten.

Deeltijdbehandeling

Deeltijdbehandeling houdt in dat je thuis verblijft en op werkdagen behandeld wordt in het Centrum voor Neuropsychiatrie. Wij bieden je dagstructuur en dagbesteding (in Trainingscentrum Zuidend). Er is een aantal specifieke behandelmodules voor bijvoorbeeld het geheugen. Tijdens en na de deeltijdbehandeling kunnen wij je op maat ambulante begeleiding bieden. Meer informatie vind je in de folder Deeltijd cliënten

Trainingscentrum Zuidend

Een belangrijk deel van de behandeling gebeurt in Traningscentrum Zuidend. Hier vindt observatie en diagnostiek plaats specifiek gericht op werk, dagbesteding, creatieve activiteiten en ontspanning. In de behandelfase maken we een activiteitenplan dat aansluit op jouw behandeldoelen en uw wensen.

Naastbetrokkenen

Voor familie, vrienden en naasten brengt behandeling in het CNP vaak veel veranderingen met zich mee. We betrekken hen graag zo veel mogelijk bij de behandeling en begeleiding. Meer informatie vindt u in de folder ‘CNP voor familie en naastbetrokkenen‘.

Hoe kan ik me aanmelden bij het Centrum voor Neuropsychiatrie

Als je je wilt aanmelden voor een behandeling bij het Centrum voor Neuropsychiatrie, dan heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts of een andere verwijzer. Na de verwijzing word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats in Vredestein in Zuidlaren.

Praktische informatie

Het Centrum voor Neuropsychiatrie is sinds september 2017 het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP) en is gehuisvest in het Heymanscentrum te Groningen. De locatie staat in het zuiden van de stad en is via de afslag Groningen Zuid met eigen vervoer goed te bereiken. De bushalte is op enkele minuten lopen.

In de folder ‘Belangrijk genoeg om te lezen‘  vind je tips om administratieve en financiële zaken te regelen

Het team van Centrum voor Neuropsychiatrie

Het multidisciplinaire team bestaat uit een psychiater, klinisch neuropsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, verpleegkundigen/ begeleiders, agogisch begeleiders en maatschappelijk werker. In Zuidlaren beschikt Lentis ook over een Medisch Centrum waar een neuroloog, arts, fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut bij de behandeling betrokken zijn.

Informatie voor verwijzers

Je kunt telefonisch overleggen met de teamleider of je patiënt in aanmerking komt voor klinische opname of deeltijdbehandeling. Je kunt de patiënt schriftelijk aanmelden. De patiënt wordt vervolgens uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek ontvang je een brief over de kennismaking en informatie over de indicatie voor opname en de zorgvorm.

Voor meer informatie kun je onze folder CNP voor verwijzers downloaden.

Contact

Secretariaat Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag
Telefoon: 050 – 4097540,
E-mail: kenniscentrumernstigprobleemgedrag@lentis.nl

Postadres

Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag
Heymanscentrum
Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen

Feedback