Heymanscentrum

Contactpoli Ouderenpsychiatrie Groningen

Bent u in behandeling bij Lentis Ouderenpsychiatrie en heeft u behoefte aan meer ondersteuning en contact met andere cliënten? Dan is de contactpoli een goede mogelijkheid.

Voor wie is de contactpoli?

De contactpoli is voor mensen van ongeveer 60 jaar en ouder met psychische problemen. U bent hiervoor in behandeling bij Lentis Ouderenpsychiatrie. Deelname aan de contactpoli kan u helpen het verergeren van de problemen te voorkomen.

Wat en hoe in de contactpoli?

Op dinsdagmiddag bent u welkom in de contactpoli. U kunt andere mensen ontmoeten en meedoen aan de themabijeenkomsten. Twee verpleegkundigen begeleiden de bijeenkomsten. In overleg met de deelnemers worden de thema’s gekozen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: sociale contacten, gezond leven, medicatie.

Praktische informatie

De contactpoli van Lentis Ouderenpsychiatrie vindt u in:
Het Heymanscentrum, Henri Dunantlaan 20, Groningen
Open: iedere dinsdagmiddag van 13.00 uur – 16.00 uur.

Aanmelden

De contactpoli is een aanvulling op de behandeling. U kunt met uw behandelaar bespreken of deelname aan de contactpoli voor u geschikt is. De behandelaar kan u aanmelden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de folder downloaden of contact opnemen met de behandelaar of Lentis Ouderenpsychiatrie, telefoon (050) 522 3292, opwest@lentis.nl

Informatie voor verwijzers