De Brug Delfzijl

Ouderenpsychiatrie De Brug Delfzijl

De Brug is een behandelafdeling met verblijf voor oudere mensen met complexe psychiatrische problemen. Zij ondervinden daardoor ernstige beperkingen. We bieden intensieve behandeling en begeleiding in een veilige omgeving.

Voor wie is De Brug bedoeld?

Ouderenpsychiatrie De Brug Delfzijl is er voor u als u blijvende beperkingen door psychiatrische problemen heeft. Deze beperkingen gaan samen met moeilijkheden die te maken hebben met het ouder worden. Ook lichamelijke klachten spelen een rol. U kunt hierdoor niet meer of tijdelijk niet zelfstandig wonen en leven.

Persoonlijk

Leidraad voor de begeleiding zijn de persoonlijke vragen en wensen die er zijn op het gebied van wonen, zingeving, sociale contacten, dagbesteding en gezondheid.

Hoe ziet de behandeling in De Brug eruit?

We zoeken samen uit hoe uw leven er nu uitziet en wat u wilt bereiken. We stellen doelen vast, maken daarvoor een plan en voeren dat uit. De begeleiding is gericht op de vermindering van psychiatrische en lichamelijke problemen. Het uitgangspunt is dat u zoveel als mogelijk weer zelfstandig kunt leven. We leren u om te gaan met uw beperkingen en nieuwe vaardigheden eigen te maken. De begeleiding kan bestaan uit hulp bij de persoonlijke verzorging, ondersteuning bij de dagelijkse bezigheden en sociale contacten. Het doel is om de zelfredzaamheid te vergroten.

Familie en naasten

We willen ook graag de familie en naasten betrekken bij de behandeling, begeleiding en verzorging. Dat doen we als u daarmee instemt. Daarnaast hebben we oog en oor voor de naaste zelf.

Het team van De Brug

Het team van De Brug bestaat uit een psychiater, psycholoog, verpleegkundigen, verzorgenden en (activiteiten)-begeleiders. We kunnen een beroep doen op diverse andere behandelaren, zoals een fysiotherapeut en maatschappelijk werker.

Samenwerken

U verblijft in De Brug zolang als nodig is. Het is de bedoeling, dat u terugkeert naar een plek, waar u het meest tot uw recht komt. Dit kan uw huis zijn van voor de opname, maar ook een verzorgingshuis met begeleiding op maat. We werken nauw samen met andere instellingen die zich richten op de zorg aan ouderen.

Uw persoonlijke situatie

De behandeling stemmen we af op uw persoonlijke situatie en we volgen daarbij één van de Lentis zorgpaden. Zorgpaden kunt u zien als een soort onderliggend schema voor de behandeling. Meer informatie over zorgpaden kunt u krijgen via uw behandelaren en via deze link: Zorgpaden voortgezette klinische behandeling Ouderenpsychiatrie

Hoe ziet het verblijf in De Brug eruit?

Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. In De Brug zijn 24 kamers met een eigen douche en toilet. De kamers zijn gedeeltelijk gemeubileerd. U kunt enkele kleinere meubels en persoonlijke bezittingen meenemen. Daarnaast zijn er twee gezamenlijke huiskamers. De Brug staat naast het Verpleeghuis Vliethoven, in een buitenwijk van Delfzijl. In de omgeving is een wandelgebied.

Activiteiten

We organiseren individuele en groepsactiviteiten. De activiteitenbegeleidster is drie keer per week aanwezig. U kunt ook activiteiten buitenshuis oppakken of meedoen aan activiteiten in Vliethoven. Ook kunt u uiteraard gebruik maken van de faciliteiten van Vliethoven, zoals de kapper en het winkeltje.

Praktische informatie

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met de vestigingsmanager, bereikbaar via het verpleegkundig kantoor, telefoon: (0596) 58 33 00.

Als u vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met onze informatieservice of de veelgestelde vragen bekijken:

Aanmelden en kosten

Aanmelden

Uw huisarts of behandelaar van Lentis kan u aanmelden voor verblijf in De Brug.

Wachttijden

We werken zo weinig mogelijk met wachttijden. Is er wel een wachttijd, dan zoeken we een tussenoplossing. In De Brug zijn geen crisis- of spoedopnames mogelijk.

Kosten

De kosten van verblijf worden vergoed via de zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Valt uw behandeling onder de zorgverzekeringswet dan betaalt u het eigen risico aan uw zorgverzekeraar. Valt uw behandeling onder de WLZ of de begeleiding onder de WMO dan betaalt u een eigen bijdrage waarvan de hoogte bepaald wordt door het Centraal Administratie kantoor(CAK), www.hetcak.nl

Meer informatie voor verwijzers vindt u op de pagina Ouderenpsychiatrie

#
Feedback