Hostel

Fasehuis Hostel

Als gevolg van je psychiatrische problemen heb je blijvende beperkingen die je dagelijks leven beïnvloeden. In het Fasehuis kun je leren hier mee om te gaan. We helpen je met professionele begeleiding om weer zo onafhankelijk mogelijk te functioneren. Samen stellen wij doelen op waarin jij jezelf kunt ontwikkelen zoals het (opnieuw) ontdekken van je kwaliteiten, leren accepteren van je ziekte en omgaan met financiën.

Voor wie is fasehuis Hostel bedoeld?

Je kunt terecht in fasehuis Hostel als je psychiatrische problemen hebt en daardoor blijvende beperkingen hebt. Dit kan invloed hebben op allerlei gebieden van je leven zoals wonen, werken, sociale contacten, boodschappen doen, etcetera. Hierdoor is het soms moeilijk om je staande te houden in de maatschappij. Als dit niet goed lukt, kun je een tijdje bij ons in het fasehuis komen wonen. We helpen je met prettige begeleiding weer zo onafhankelijk mogelijk te functioneren.

De begeleiding in het fasehuis is voor jou geschikt als je jonger dan 30 jaar bent. Als je na opname in de kliniek vaardigheden mist op gebied van (zelfstandig) leven en je ervoor open staat om dit te leren, biedt fasehuis Hostel ondersteunende coaching. Samen kijken wij wat je nog wel kan en stellen we jouw doelen op. Jouw individuele wensen en doelen staan centraal, tijdens het traject word je uiteraard begeleid en ondersteund door een professioneel team.

Behandeling en coaching bij fasehuis Hostel

In het begin krijg je de tijd om te wennen en proberen we samen beter zicht te krijgen in je wensen, mogelijkheden, beperkingen, sociale vaardigheden, kwetsbaarheid en psychisch functioneren. Regelmatig vinden er gesprekken plaats tussen jou en je verpleegkundig coach, behandelaar, eventueel andere zorgverleners en familie. In dergelijke gesprekken worden de behandelafspraken en jouw behandelplan besproken, geëvalueerd en bijgesteld. Doorgaans vinden deze gesprekken plaats in het fasehuis en soms bij jouw FACTmedewerker in de buurt.

We gaan samen werken aan doelen afgestemd op jouw situatie. Voorbeelden van doelen zijn:

  • Het (opnieuw) ontdekken van je kwaliteiten en mogelijkheden
  • Het vergroten van je zelfvertrouwen
  • Het leren accepteren dat je ziekte soms beperkingen met zich meebrengt
  • Het leren omgaan met medicatie en de eventuele bijwerkingen
  • Het vinden en vasthouden van een passende en haalbare daginvulling
  • Het aangaan en onderhouden van sociale contacten
  • Het leren omgaan met regelzaken en financiën

Bij het opstellen van jouw doelen, kijken wij vooral naar wat je nog wel kan. Wij helpen jou om meer regie en controle te krijgen over jouw ziekte en meer te genieten van het leven.

Na verloop van tijd heb jij je doelen behaald en ga je zelfstandig wonen of wonen in een beschermde woonvorm. Na behandeling in het fasehuis blijf je bij FACT in zorg. De FACT begeleider blijft contact met je houden. We streven naar een behandeling van negen maanden. Vaak kun je na dit traject overstappen naar zelfstandig of beschermd wonen.

Behandelingen bij Hostel

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk en deze worden afgestemd op jouw wensen. Tijdens je verblijf werken we aan vaardigheden die je nodig hebt voor kameronderhoud, boodschappen doen, koken, kleding wassen, zelfzorg en andere praktische vaardigheden. Daarnaast worden sociale vaardigheidstrainingen aangeboden. Ook is er psycho-educatie en zijn er verschillende bewegingsactiviteiten waaronder zwemmen, wandelen en psychomotore therapie.

Het team van Hostel

Binnen het fasehuis wordt gewerkt met het coach-principe. Je bent zelf gemotiveerd om aan je doelen te werken en je wordt daarbij ondersteund door een professionele coach.

Het team bestaat uit een verpleegkundig coach, maatschappelijk werker, verpleegkundig specialist, leerling verpleegkundigen, assistent coach en een teamleider. Je krijgt een persoonlijk coach en behandelaar. Je persoonlijk coach is je eerste aanspreekpunt en coördineert de zorg rondom jou.

Verblijf en de dagelijkse gang van zaken

In fasehuis Hostel heb je een eigen kamer die standaard is voorzien van meubilair. Met medepatiënten kun je gebruik maken van douche, toilet, wasmachine en droger etcetera. Er is ook een gezamenlijke ruimte waar je samen kunt zijn en de groepsbesprekingen plaatsvinden. Samen met je groepsgenoten doe je boodschappen, leer je met jouw huishoudgeld om te gaan en leer je een gezonde levensstijl aan te nemen. Als je het nog niet kunt, leren wij jou koken.

Gezamenlijk zorgen we ervoor dat er één keer per week grondig schoongemaakt wordt en dat het schoon blijft. Wekelijks is er een huiskamerbespreking waarin praktische zaken worden besproken en een planning wordt gemaakt voor de komende week. Bij opname krijg je een sleutel van je eigen kamer, de voordeur, je kast en je postvak. Bezoek kun je tijdens bezoektijden altijd ontvangen.

Hoe kan ik mij aanmelden bij fasehuis Hostel?

Je kunt telefonisch een afspraak maken met fasehuis Hostel voor een oriëntatiebezoek. Tijdens dit bezoek krijg je meer informatie en is er gelegenheid om vragen te stellen. Uiteraard krijg je ook een rondleiding zodat je een indruk krijgt van het huis en de sfeer om te beoordelen of het bij je past.

Als je na het oriëntatiebezoek vindt dat het fasehuis je iets kan bieden bij het werken aan je resocialisatie, dan kan je behandelaar je aanmelden via een verwijzing. Je behandelaar levert deze verwijzing schriftelijk in bij de teamleider van het fasehuis.

Het intakegesprek

Als je de juiste verwijzing hebt, wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt er samen met jou gezorgd dat jouw zorgvraag en de zorg van het fasehuis zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Bij dit gesprek is de verpleegkundig coach en de behandelaar aanwezig. Jij kunt als je het prettig vindt ook iemand meenemen naar dit gesprek. Dit kan je partner, familielid of een vriend(in) zijn maar ook je huidige zorgverlener. In principe krijg je aan het einde van het gesprek, na kort overleg van de intakers, al te horen of het fasehuis een geschikte plek voor jou is.

Als je wordt opgenomen in het fasehuis, wordt een gesprek aangeboden voor je familie. Dit is het POM gesprek (Preventie Ondersteuning Mantelzorgers). Je familie heeft de nodige dingen (met jou) meegemaakt, hierover kunnnen zij praten als ze dat prettig vinden. Soms wordt er een korte behandeling aangeboden en je familie wordt uitgenodigd voor familiebijeenkomsten.

Praktische informatie

Fasehuis Hostel is gevestigd in het centrum van Groningen. Als je met de auto komt, kun je het beste parkeren in parkeergarage bij de Westerhaven of betaald parkeren in de straat bij het fasehuis. In de Verlengde Visserstraat en Westersingel zijn bushaltes, daardoor is het ook mogelijk om met openbaar vervoer te komen.

Als je in fasehuis Hostel verblijft is het belangrijk om je fiets mee te nemen. Die gebruik je om naar je afspraken te gaan, zoals werk, school of je kunt je fiets gebruiken om boodschappen te doen.

Bekijk ook de veelgestelde vragen:

Feedback