Hostel

Fasehuis Hostel

Fasehuis Hostel is een beschermde woonvorm in Groningen voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Hier kunnen jongeren terecht die als gevolg van psychische of psychiatrische problematiek problemen in het functioneren ervaren op meerdere levensgebieden. Een voorwaarde is dat de jongere openstaat om aan deze problemen te werken. Het traject bij Fasehuis Hostel duur gemiddeld een jaar tot anderhalf jaar.

Voor wie is Fasehuis Hostel bedoeld?

Je kunt terecht in Fasehuis Hostel als je psychiatrische problemen hebt en daardoor beperkingen ervaart in het dagelijks leven. Dit kan invloed hebben op allerlei gebieden van je leven, zoals wonen, werken, sociale contacten en boodschappen doen. Hierdoor is het soms moeilijk om je staande te houden in de maatschappij. Als dit niet goed lukt, kun je een tijdje bij ons in het Fasehuis Hostel komen wonen. We helpen je met prettige begeleiding weer zo onafhankelijk mogelijk te functioneren.

De begeleiding in het Fasehuis Hostel is voor jou geschikt als je jonger dan 30 jaar bent. Als je vaardigheden mist op gebied van (zelfstandig) leven en je gemotiveerd bent om dit te leren, biedt Fasehuis Hostel ondersteunende coaching. Samen kijken wij wat je wel kan en stellen we jouw doelen op. Jouw individuele wensen en doelen staan centraal. Tijdens het traject word je uiteraard begeleid en ondersteund door een professioneel team.

Begeleiding bij Fasehuis Hostel

Bij het opstellen van jouw doelen kijken wij vooral naar wat je nog wel kan. Wij helpen jou om meer regie en controle te krijgen over jouw ziekte en meer te genieten van het leven.

Tijdens je verblijf werk je aan doelen die afgestemd zijn op jouw situatie. Voorbeelden van doelen zijn:

  • Het (opnieuw) ontdekken van je kwaliteiten en mogelijkheden
  • Het vergroten van je zelfvertrouwen
  • Het leren accepteren dat je ziekte soms beperkingen met zich meebrengt
  • Het leren omgaan met medicatie en de eventuele bijwerkingen
  • Het vinden en vasthouden van een passende en haalbare daginvulling
  • Het aangaan en onderhouden van sociale contacten
  • Het leren omgaan met regelzaken en financiën
  • Het ontwikkelen van vaardigheden voor kameronderhoud, boodschappen doen, koken, kleding wassen, zelfzorg en andere praktische vaardigheden

Regelmatig vinden er gesprekken plaats tussen jou en je verpleegkundig coach, eventueel andere zorgverleners en familie. Dit worden zorgafstemmingsgesprekken (ZAG) genoemd. Tijdens deze gesprekken worden begeleidingsdoelen en -afspraken besproken, geëvalueerd en bijgesteld. Meestal vinden deze gesprekken plaats in het Fasehuis Hostel en soms bij jouw behandelaar in de buurt.

We streven naar een begeleidingstraject van een jaar. Samen met jou bekijken we wat een goed vervolg kan zijn in jouw traject. Vaak kun je na het begeleidingstraject zelfstandig wonen of wonen in een beschermde woonvorm.

Het team van Fasehuis Hostel

Het team bestaat uit verpleegkundigen, agogen, leerling-verpleegkundigen en -agogen, assistent coach en een teamleider. Je krijgt een persoonlijke coach. Je persoonlijk coach is je eerste aanspreekpunt en coördineert de zorg rondom jou.

Verblijf en de dagelijkse gang van zaken

In Fasehuis Hostel heb je een eigen kamer met sanitair. Je mag je kamer zelf inrichten, maar de vloer en raambekleding is voor iedereen hetzelfde. Internet is aanwezig. De woonkamer, keuken, wasmachine en droger zijn voor gezamenlijk gebruik. Doordeweeks is er een gezamenlijk koffiemoment met medebewoners.

Gezamenlijk zorgen we ervoor dat het Fasehuis Hostel één keer per week grondig wordt schoongemaakt en dat het schoon blijft. Wekelijks is er een huiskamerbespreking waarin praktische zaken worden besproken en een planning wordt gemaakt voor de komende week.

Tijdens je verblijf krijg je een sleutel van je eigen kamer en de gezamenlijke voordeur. Bezoek is welkom, behalve tussen 17:00 en 19:00 en na 22:00. Huisdieren zijn gezien de huisvesting niet welkom en roken op de kamer is niet toegestaan.

Als bewoner betaal je bij beschermd wonen geen huur, maar een inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK. Iedere bewoner heeft recht op voedingsgeld om daarvan boodschappen te doen. Als het nodig is controleert de begeleiding of het voedingsgeld doelmatig wordt besteed.

Hoe kan ik mij aanmelden bij Fasehuis Hostel?

Voor meer informatie over aanmelden en indicaties kun je een e-mail sturen naar aanmeldingwonen@lentis.nl. We proberen om binnen twee werkdagen contact met je op te nemen.

Voor praktische zaken kun je contact opnemen met het Fasehuis Hostel via 050 317 1333.

Voor wonen in het Fasehuis Hostel heb je een Wmo-indicatie nodig. Deze kan aangevraagd worden bij de afdeling beschermd wonen in de gemeente waar je woonachtig bent/staat ingeschreven.

Praktische informatie

Fasehuis Hostel is gevestigd in de wijk Paddepoel in Groningen, in woontoren ‘Atlas’.

Kom je met de auto? Dan kun je parkeren aan de Dierenriemstraat of de Wilgenlaan. Ook is het mogelijk om betaald te parkeren rondom winkelcentrum Paddepoel. Kom je met het openbaar vervoer? Dan zijn er op loopafstand verschillende bushaltes.

Bekijk ook de veelgestelde vragen:

Lees onze nieuwsbrief

Maak in onze nieuwsbrief kennis met onze verschillende woonvormen en een aantal medewerkers. Lees hier onze nieuwsbrief van augustus 2021.

Feedback