Heymanscentrum

Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP)

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of dementie kunnen ernstige gedragsproblemen vertonen. Voor die groep is er nu een nieuwe behandelvorm. Het Centrum voor Neuropsychiatrie van Lentis en Dignis brengen hiervoor de kennis en expertise van de specialistische GGZ en de V&V samen in het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP).

Voor wie is het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag bedoeld?

De afdeling is een behandelcentrum voor mensen met een bewezen of vermoeden van NAH of dementie. Dit in combinatie met ernstige gedragsproblemen waarbij gewone behandeling niet voldoende is. Deze patiënten met NAH komen niet in aanmerking voor acute intensieve GGZ of reguliere revalidatie vanwege het bijkomende probleemgedrag. Het KEP is er ook voor mensen met ernstig probleemgedrag als gevolg van dementie. Hierbij is intensieve psychogeriatrische verpleging niet meer voldoende.

Behandelingen bij het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag

De behandelingen bij het KEP zijn vooral ambulant, het streven is om zoveel mogelijk thuis of op de verblijfslocatie hulp te bieden. Klinische opname is vooral in het geval van dementie waarbij gewone psychogeriatrische afdelingen niet meer passend is.

  • We maken een specialistisch begejegeningsplan voor de patiënt en zijn omgeving hoe met elkaar om te gaan en bieden advies en/of doorverwijzing.
  • We helpen mensen bij het inslijten van de dagstructuur en bij het toepassen van het bejegeningsplan.
  • We leren nieuw gedrag bij zeer specifieke (gedrags)problemen bij NAH aan en motiveren daartoe.

Praktische informatie

Op 5 september 2017 is het Centrum voor Neuropsychiatrie verhuisd naar het Heymanscentrum, waar het expertisedeel vanuit Dignis al is gehuisvest. Daarmee is het KEP een feit. De naam CNP zal niet meer gebruikt worden. Het nieuwe adres:

Postbus 8089
9702 KB Groningen

Bezoekadres
Henri Dunantlaan 20,
9728 HD Groningen

Telefoon (050) 409 7540
kenniscentrumernstigprobleemgedrag@lentis.nl

Het team van Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag

Het team werkt vooral op locatie. Hier worden patiënten zo lang mogelijk thuis of op de verblijfslocatie begeleid. Het team ondersteunt en adviseert ook andere teams over de omgang met complex probleemgedrag. Als blijkt dat deze ondersteuning onvoldoende is kunnen patiënten kortdurend bij het KEP opgenomen worden zodat het meest ernstige gedrag behandeld kan worden. Na die korte periode bij het KEP gaan patiënten weer terug, waar het KEP team het team ter plaatse kan begeleiden, ondersteunen en adviseren.

Informatie voor verwijzers

Je kunt telefonisch overleggen met de teamleider of je patiënt in aanmerking komt voor klinische opname of deeltijdbehandeling. Je kunt de patiënt schriftelijk aanmelden. De patiënt wordt vervolgens uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek ontvang je een brief over de kennismaking en informatie over de indicatie voor opname en de zorgvorm.

Contact

Secretariaat Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag
Telefoon: 050 – 4097540,
E-mail: kenniscentrumernstigprobleemgedrag@lentis.nl

Postadres

Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag
Heymanscentrum
Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen

Feedback