Opnamekliniek Ouderenpsychiatrie Zuidlaren - Lentis

Voortgezette Behandeling Kliniek Ouderenpsychiatrie Zuidlaren

Op de afdeling voortgezette klinische behandeling wonen oudere mensen met een psychiatrische aandoening, gecombineerd met lichamelijke problemen of handicaps. Zij hebben langdurig behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging nodig.

Bekijk hier een filmpje over de gang van zaken in de Kliniek Ouderenpsychiatrie in Zuidlaren.

Voor wie is deze afdeling bedoeld?

Naast een psychiatrische ziekte heeft u één of meer lichamelijke handicaps. Daarnaast kunnen er problemen zijn die te maken hebben met het ouder worden. U heeft intensieve verzorging en verpleging nodig en kunt langere tijd niet zelfstandig wonen en leven. De zorg kan ook een overbrugging zijn naar een langdurig revalidatietraject voor patiënten met een psychiatrische ziekte. U kunt ook denken aan terminale zorg die nodig is in de laatste levensfase.

Leidraad voor de begeleiding zijn persoonlijke wensen en de kwaliteit van leven van de patiënt op het gebied van wonen, zelfverzorging, de omgeving, dagbesteding en gezondheid.

Hoe ziet de voortgezette behandeling eruit?

De behandeling is gericht op mogelijk herstel of voorkomen van verergering van  problemen. We leren u omgaan met de gevolgen van de handicaps. Daarbij gaan we uit van uw mogelijkheden en behoeften. Samen zoeken we naar de juiste behandeling. De doelen leggen we vast in een plan. Het uitgangspunt is dat u zoveel mogelijk weer zelfstandig kunt leven.

De begeleiding bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging, medicijngebruik, diverse behandelmethoden en ondersteuning bij de dagelijkse bezigheden en sociale contacten. De mate van ondersteuning passen we aan de persoonlijke situatie van de patiënt aan.

We willen ook graag de familie en naasten betrekken bij de behandeling, begeleiding en verzorging. Dat doen we als de patiënt daarmee instemt. Daarnaast hebben we oog en oor voor de naaste zelf.

Het team bestaat uit diverse beroepsgroepen, die verschillende taken hebben in de behandeling. U heeft het meest te maken met de verpleegkundigen, verzorgenden en activiteitenbegeleiders. De psychiater, somatisch arts en psycholoog zijn verantwoordelijk voor uw behandeling.

U verblijft op de voortgezette behandelafdeling zolang als nodig is. Dit kan variëren van enkele maanden tot een aantal jaren. Sommige mensen blijven hier voor de rest van hun leven. We zoeken met u en eventueel uw naasten naar een passende woonomgeving, als u onze zorg niet meer nodig heeft. Dit kan een beschermde woonvorm zijn, een verzorgingshuis of verpleeghuis met ondersteuning op maat. We werken nauw samen met andere instellingen die zich richten op de zorg aan ouderen, zoals de kliniek van de  Ouderenpsychiatrie en verpleeghuizen.

Uw persoonlijke situatie

De behandeling stemmen we af op uw persoonlijke situatie en we volgen daarbij één van de Lentis zorgpaden. Zorgpaden kunt u zien als een soort onderliggend schema voor de behandeling. Meer informatie over zorgpaden kunt u krijgen via uw behandelaren.

Hoe ziet het verblijf eruit?

De afdeling is gehuisvest in het Zuiderpaviljoen op het Lentisterrein in Zuidlaren. In 2013 is het pand geheel gemoderniseerd. We maken gebruik van de nieuwste technologie om het verblijf zo prettig mogelijk te maken. U verblijft in een veilige en beschermde omgeving.

Er zijn 33 zit-slaapkamers. Patiënten hebben een eigen kamer met douche en toilet. De kamers zijn gedeeltelijk gemeubileerd. U kunt enkele kleinere meubels en persoonlijke bezittingen meenemen. Daarnaast zijn er gezamenlijke huiskamers. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

We organiseren activiteiten, die aansluiten bij het alledaagse leven van de patiënten. De activiteitenbegeleiding is dagelijks aanwezig. Als de activiteiten op de afdeling niet goed bij u passen, kunt u meedoen aan activiteiten op het terrein.

Praktische informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vestigingsmanager, bereikbaar via het secretariaat, telefoon: (050) 409 76 54 of 409 76 51.

Bekijk ook de veelgestelde vragen:

Aanmelden en kosten

Uw huisarts of behandelaar van Lentis kan u aanmelden voor verblijf in de voortgezette klinische behandelafdeling.

We werken zo weinig mogelijk met wachttijden. Is er wel een wachttijd, dan zoeken we een tussenoplossing.Patiënten die terminale zorg nodig hebben, krijgen in sommige gevallen voorrang.

We kunnen in de meeste gevallen geen overbruggingszorg bieden, omdat we op deze afdeling zeer specialistische intensieve zorg geven.

De kosten van verblijf worden vergoed via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U betaalt een verplichte eigen bijdrage. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven.

Meer informatie voor verwijzers vindt u op de pagina Ouderenpsychiatrie