Heymanscentrum buitenkant

Ouderenpsychiatrie Heymanscentrum de Oester

In afdeling de Oester in het Heymanscentrum wonen vooral ouderen met langdurige psychiatrische beperkingen. Zij wonen zo zelfstandig mogelijk met 24-uurs woonbegeleiding dichtbij. De Oester is een van de afdelingen van het Heymanscentrum in het zuiden van de stad Groningen. Er zijn 24 appartementen op de vijfde etage.

Wonen in de Oester

De Oester is een Beschermd Wonen locatie van Lentis Ouderenpsychiatrie. Op de Oester wonen voornamelijk oudere mensen met langdurige psychische of psychiatrische problemen. Zelfstandig en in eigen huis wonen lukt daardoor niet meer. U woont in de Oester zo zelfstandig mogelijk en krijgt begeleiding op maat, die past bij uw WMO-indicatie. Ook is er behandeling door Lentis ambulante Ouderenpsychiatrie mogelijk als dat nodig is. De begeleiding geven we zowel groepsgewijs als individueel. Dignis thuiszorg geeft de somatische (lichamelijke) zorg, voor zover deze niet voortkomt uit de psychiatrische ziekte. De thuiszorg is ook in het Heymanscentrum gevestigd.

Binnen de Oester heeft u een eigen appartement met woon-slaapkamer, een keukenblokje en douche en toilet. U kunt uw kamer inrichten zoals u dat zelf wilt. U kunt vrij gebruik maken van de keuken en huiskamer van de Oester. Samen met andere bewoners kunt u activiteiten ondernemen, zoals een spelletje doen, een dvd kijken of meehelpen bij huishoudelijke bezigheden.

Zorg en begeleiding in de Oester

U houdt de regie over uw eigen leven. Wij motiveren u om zoveel mogelijk zelf te doen of samen met uw familie, uw zelfstandigheid staat steeds voorop. Samen bekijken we op welke gebieden u begeleiding nodig heeft, hoeveel en wie dat kan bieden.

In de Oester woont u zelfstandig, maar wel in een huiselijke omgeving. Dat geeft gezelligheid en bescherming. Wij stimuleren u om mee te doen aan activiteiten binnenshuis en buitenshuis. Dat heeft bij mensen met psychische problemen meestal een gunstig effect. We kijken wat bij u past en welke mogelijkheden u heeft en we begeleiden u waar nodig bij de uitvoering ervan.

Familie en naasten

Familie en naasten willen we graag betrekken in de zorg en begeleiding. Dat doen we alleen als u dat wilt. Wij vragen aan nieuwe bewoners een van hun naasten als eerste contactpersoon op te geven.

Het woonbegeleidingsteam

Het team van de Oester bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, woonzorgassistenten en agogisch begeleiders. Voor behandeling zijn uw eigen huisarts en waar nodig de psychiater, verpleegkundig specialist en (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen van Lentis Ouderenpsychiatrie verantwoordelijk. U zorgt er zelf voor dat u een huisarts en apotheek heeft. Als u behandeling van bijvoorbeeld een fysiotherapeut nodig heeft, zorgt u daar ook zelf voor. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Activiteiten en voorzieningen

Dagbesteding

Op de begane grond van het Heymanscentrum vindt u dagbesteding het Anker. Veel bewoners van de Oester doen hieraan mee. Het hangt van uw WMO indicatie af, of het voor u mogelijk is hieraan deel te nemen. Dagbesteding is een vast onderdeel van het dagritme. Op de dagbesteding ontmoet u leeftijdgenoten en leert u wijkbewoners kennen. Er komen ook mensen die niet in de Oester wonen. U onderneemt samen activiteiten. Het is ook mogelijk dat u individuele begeleiding krijgt om op een prettige manier uw dag door te brengen.  Vrijwilligers assisteren bij de activiteiten van het Anker.

De contactpoli van Lentis Ouderenpsychiatrie organiseert themabijeenkomsten in het Anker, waar u op indicatie ook aan kunt deelnemen.

Activiteiten in de huiskamer

In de huiskamer drinken we samen koffie en thee en we kunnen daar naar behoefte ook eten met elkaar, soms kunt u ook eten op dagbesteding het Anker. U bent altijd welkom in het restaurant van het Heymanscentrum.

Activiteiten in het Heymanscentrum

Het Heymanscentrum organiseert verschillende activiteiten en evenementen voor bewoners van het huis en de wijk waar u altijd welkom bent.

Voorzieningen en servicediensten

U kunt gebruik maken van de voorzieningen in het Heymanscentrum, zoals de kapper, de receptie en de wekelijkse markt. Rondom het huis zijn mooie tuinen aangelegd. In de buurt vindt u het winkelcentrum en de bushalte is op loopafstand.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van het Heymanscentrum vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners. Die van de bewoners van het Oester zijn vertegenwoordigd in de cliëntenraad van Lentis ouderenpsychiatrie.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden en kosten

U heeft een WMO indicatie nodig voor beschermd wonen in de Oester. Uw huisarts of behandelaar kan u verwijzen en u helpen met de aanvraag van de indicatie.

Kosten

Beschermd Wonen is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De kosten worden voor een groot deel vergoed. U betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int de bijdrage.
Als u gebruik maakt van diensten, die niet tot de basiszorg behoren, dan vragen we daarvoor een bijdrage. U kunt dan denken aan het wassen van kleding, bezoek aan de kapper of pedicure en toegangsprijzen voor activiteiten buitenshuis.

Meer informatie voor cliënten

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de receptiemedewerkers van het Heymanscentrum, telefoon (050) 521 49 99. Zij kunnen u doorverbinden met de medewerkers van de Oester.

Meer informatie voor verwijzers

Verwijzers kunnen contact opnemen met Lucien Jerphanion, vestigingsmanager inhoudelijke zaken beschermd wonen ouderenpsychiatrie telefoon 06-83201530, e-mail lbf.jerphanion@lentis.nl en/of André Visser van het ambulante team van Lentis ouderenpsychiatrie telefoon 06-25706094, e-mail ar.visser@lentis.nl