Zonneheuvel van boven

Ouderenpsychiatrie Zonneheuvel

Zonneheuvel is een behandelafdeling voor mensen met een ernstige psychiatrische ziekte. We geven intensieve behandeling en begeleiding om te werken aan herstel.

Voor wie is Zonneheuvel bedoeld?

U bent 60 jaar of ouder en heeft langdurige beperkingen door een psychiatrische ziekte. Deze gaan samen met moeilijkheden die te maken hebben met het ouder worden. Ook lichamelijke klachten spelen vaak een rol. Zo nodig kunnen ook jongere volwassenen die eenzelfde behandeling nodig hebben in Zonneheuvel verblijven. Meestal is het niet meer mogelijk om thuis te wonen. U verblijft op Zonneheuvel om zo veel mogelijk te herstellen, zodat u een prettiger leven hebt en zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. We streven ernaar, dat u weer terugkeert naar huis of gaat wonen in een voorziening die bij u past. Dit kan ook Zonneheuvel zijn.

Hoe ziet de behandeling op Zonneheuvel eruit?

We zoeken samen met u en uw naasten uit hoe uw leven er nu uitziet en wat u in Zonneheuvel wilt bereiken. We stellen doelen vast, maken daarvoor een plan, voeren dat uit en stellen het zo nodig bij. We gaan uit van uw wensen en mogelijkheden en houden rekening met uw beperkingen. De nadruk ligt op weer actiever en krachtiger worden en zoveel mogelijk deelnemen aan het sociale leven in de woonplaats van uw keuze. U verblijft op Zonneheuvel zolang het nodig is om de hersteldoelen te bereiken. Na uw verblijf houden we contact met u totdat er een overdracht is naar een andere hulpverlener of huisarts.

Doelen van de behandeling kunnen zijn:

  • het vinden van een geschikte woonvoorziening,
  • beter leren zorgen voor uzelf of uw woonomgeving, betere contacten hebben met familie en vrienden,
  • het aanleren van vaardigheden, vergroten van veerkracht of accepteren zoals het leven er nu uitziet,
  • minder last hebben van psychische of lichamelijke problemen.

We geven behandeling door gesprekken, individuele en groepsactiviteiten. De activiteiten kunnen ook elders op het terrein plaatsvinden.

Onze kijk op zorg en behandeling

U bent een uniek mens met een eigen levensverhaal. U mag verwachten, dat wij met respect met u omgaan, belangstelling voor u hebben en open en oprecht zijn. Wij vragen u naar uw achtergrond, levensstijl, wensen, gewoontes, waar u last van heeft en wat u goed kunt. Vanuit ons vakmanschap en betrokkenheid vormen wij een beeld over u en wat er met u aan de hand is. Wij stimuleren u om uw eigen mogelijkheden te benutten en houden rekening met uw beperkingen. Wij vragen van u dat u meedenkt over uw behandeling en uw bijdrage levert aan het behalen van de behandeldoelen.

Wie erbij betrokken zijn

We hebben oog en oor voor de mensen die nauw bij u betrokken zijn en willen hen graag betrekken bij de behandeling. Dat doen we als u daarmee instemt. Daarnaast werken we samen met hulpverleners die al eerder bij u betrokken waren of dat later zullen zijn.

Het team van Zonneheuvel bestaat uit diverse beroepsgroepen zoals een psychiater, gezondheidszorg psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, verpleegkundigen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders en huishoudelijk medewerkers. Ze hebben ieder een eigen taak bij de behandeling en praktische zorg.

Uw persoonlijke situatie

De behandeling stemmen we af op uw persoonlijke situatie en we volgen daarbij één van de Lentis zorgpaden. Zorgpaden kunt u zien als een soort onderliggend schema voor de behandeling. Meer informatie over zorgpaden kunt u krijgen via uw behandelaren.

Het ziet het verblijf op Zonneheuvel eruit?

Zonneheuvel staat in een parkachtige omgeving op het terrein van Lentis in Zuidlaren. De afdeling is gehuisvest in een monumentaal gebouw. Het pand is gerenoveerd en goed toegankelijk voor rolstoelen. Er zijn 25 eenpersoons kamers met merendeels een eigen douche en toilet. De helft van de kamers heeft een eigen keukenblokje. U kunt uw kamer inrichten met eigen spullen. Er zijn twee verdiepingen, ieder met een huiskamer, waar u kunt eten en koffie drinken en waar activiteiten plaatsvinden. In het gebouw is dag en nacht verpleging en begeleiding aanwezig.
Naast het gebouw staan drie één persoons chalets met een woonkamer, slaapkamer, open keuken en badkamer.
De warme maaltijden kunt u gebruiken in uw eigen kamer, de gezamenlijke huiskamer of het restaurant op het Lentisterrein. Uw kleding kunt u zelf wassen op de afdeling of laten wassen door Lentis.

Praktische informatie

Aanmelden en kosten

Uw huisarts of behandelaar kan u aanmelden voor verblijf op Zonneheuvel. Hij of zij kan contact opnemen met het secretariaat Ouderenpsychiatrie, telefoon (050) 522 32 92 e-mail opwest@lentis.nl.

In Zonneheuvel is geen crisis- of spoedopname mogelijk. Gezien de langdurende behandeling is er vaak sprake van een korte wachtlijst.

De kosten van een verblijf in Zonneheuvel worden vergoed via de Zorgverzekeringswet of  Wet Langdurige Zorg (WLZ), afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Informatie voor verwijzers

Feedback