Zonneheuvel van boven

Ouderenpsychiatrie Zonneheuvel

Zonneheuvel is een behandelafdeling voor mensen met een ernstige psychiatrische ziekte. We geven intensieve behandeling en begeleiding om te werken aan herstel.

Voor wie is Zonneheuvel bedoeld?

U bent 60 jaar of ouder en heeft langdurige beperkingen door een psychiatrische ziekte. Deze gaan samen met moeilijkheden die te maken hebben met het ouder worden. Ook lichamelijke klachten spelen vaak een rol. Zo nodig kunnen ook jongere volwassenen die eenzelfde behandeling nodig hebben in Zonneheuvel verblijven. Meestal is het niet meer mogelijk om thuis te wonen. U verblijft op Zonneheuvel om zo veel mogelijk te herstellen, zodat u een prettiger leven hebt en zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren.

Hoe ziet de behandeling op Zonneheuvel eruit?

We zoeken samen met u en uw naasten uit hoe uw leven er nu uitziet en wat u in Zonneheuvel wilt bereiken. We stellen doelen vast, maken daarvoor een plan en voeren dat uit. We stimuleren u om uw eigen mogelijkheden te benutten en houden rekening met uw beperkingen.

Doelen van de behandeling kunnen zijn:

  • het vinden van een geschikte woonvoorziening,
  • beter leren zorgen voor uzelf of uw woonomgeving, betere contacten hebben met familie en vrienden,
  • het aanleren van vaardigheden, vergroten van veerkracht of accepteren zoals het leven er nu uitziet,
  • minder last hebben van psychische of lichamelijke problemen.

We geven behandeling door gesprekken, individuele en groepsactiviteiten. De activiteiten kunnen ook elders op het terrein plaatsvinden.

Wie erbij betrokken zijn

We willen ook graag de naasten betrekken bij de behandeling, begeleiding en verzorging. Dat doen we als u daarmee instemt. Daarnaast hebben we oog en oor voor de naaste zelf.

Het team van Zonneheuvel bestaat uit diverse beroepsgroepen zoals een psychiater, psycholoog, verpleegkundigen, maatschappelijk werker en activiteitenbegeleiders. Ze hebben ieder een eigen taak bij de behandeling.

Verblijf op Zonneheuvel

U verblijft op Zonneheuvel zolang het nodig is om de hersteldoelen te bereiken. We streven ernaar dat u na uw verblijf terugkeert naar huis of woont in een passende woonomgeving. Dit kan ook Zonneheuvel zijn.

Zonneheuvel staat op het terrein van Lentis in Zuidlaren. In het gebouw is dag en nacht verpleging en begeleiding aanwezig.

Uw persoonlijke situatie

De behandeling stemmen we af op uw persoonlijke situatie en we volgen daarbij één van de Lentis zorgpaden. Zorgpaden kunt u zien als een soort onderliggend schema voor de behandeling. Meer informatie over zorgpaden kunt u krijgen via uw behandelaren en via deze link: Zorgpaden voortgezette klinische behandeling Ouderenpsychiatrie

Het ziet het verblijf op Zonneheuvel eruit?

Zonneheuvel biedt plaats aan 28 patiënten, van wie drie mensen in de chalets naast het hoofdgebouw verblijven. U heeft een woon/slaapkamer met veelal een eigen douche en toilet. De helft van de kamers heeft een keukenblokje. U kunt uw kamer inrichten met eigen spullen. Er zijn twee verdiepingen, ieder met een huiskamer, waar u kunt eten en koffie drinken en waar activiteiten plaatsvinden. Het pand is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Praktische informatie

Aanmelden en kosten

Uw huisarts of behandelaar kan u aanmelden voor verblijf op Zonneheuvel. Hij of zij kan contact opnemen met Ingrid Dellemann, telefoon (050) 409 72 80 (bij geen gehoor (050) 409 74 10), iem.dellemann@lentis.nl.

In Zonneheuvel is geen crisis- of spoedopname mogelijk. Helaas is er voor opname in Zonneheuvel een wachttijd.

De kosten van een verblijf in Zonneheuvel worden vergoed via de Zorgverzekeringswet of  Wet Langdurige Zorg (WLZ), afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Meer informatie vindt u in de folder: Zonneheuvel informatie voor verwijzers

Feedback