Zonneheuvel van boven

Ouderenpsychiatrie Zonneheuvel

Zonneheuvel is een behandelafdeling voor mensen met een ernstige psychiatrische ziekte. We geven intensieve behandeling en begeleiding om te werken aan herstel.

Voor wie is Zonneheuvel bedoeld?

Zonneheuvel is een afdeling voor oudere cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Wij bieden voor langere tijd intensieve behandeling en begeleiding. De meeste cliënten zijn vaak in behandeling geweest met opnames op crisis- en behandelafdelingen. Door de psychische kwetsbaarheid is zelfstandig wonen en leven in de maatschappij lastig. In Zonneheuvel verblijven vooral cliënten vanaf 55 jaar. Naast psychiatrische problemen, is er vaak sprake van lichamelijke klachten en beperkte mobiliteit. Onze cliënten hebben moeite met zelfzorg, wonen, samenleven, contacten aangaan en onderhouden. Er is behoefte aan structuur, veiligheid, ondersteuning, activering en aandacht.

Welke behandeling biedt Zonneheuvel

De behandeling is gericht op herstel. Daarbij richten we ons op vier verschillende gebieden: klinisch herstel, functioneel herstel, maatschappelijk herstel en persoonlijk herstel.

We zijn gericht op het behouden of uitbreiden van gezonde geestelijke en lichamelijke functies en vaardigheden. We proberen verdere achteruitgang te voorkomen. Daarnaast helpen we bij het verminderen van de klachten en leren we de cliënten om ermee om te gaan.

Ook bieden we begeleiding bij het verbeteren van het dagelijks functioneren en het vergroten van zelfredzaamheid.

We richten ons op stabilisatie, voorkomen van terugval en ontwikkeling. In het gebouw is dag- en nacht verpleging aanwezig.

Het ziet het verblijf op Zonneheuvel eruit?

Zonneheuvel ligt op het Lentis terrein in Zuidlaren. De afdeling bevindt zich in een gerenoveerd monumentaal gebouw met vijfentwintig woon-/slaapkamers. De meeste kamers hebben een eigen douche en toilet. Veertien kamers hebben een eigen keukenblok. Zowel op de boven- als benedenverdieping is er een gezamenlijke huiskamer. Het pand is toegankelijk voor rolstoelen. Naast dit pand staan drie chalets met een woonkamer, open keuken, douche en toiletruimte en slaapkamer. Er is een stalling met afdak voor (Driewieler)fietsen. Op de begane grond verblijven cliënten die meer hulp en structuur nodig hebben. Op de eerste verdieping verblijven cliënten die zichzelf goed kunnen redden. Zij kunnen voor een groot deel zelf invulling geven aan hun dag en stromen vaak door naar een meer zelfstandige woning.

Aanmelden

Een aanmelding gaat via uw huisarts of behandelaar.

Verwijzers kunnen voor een aanmelding een mail sturen naar het secretariaat ART  ARTsecretariaat@lentis.nl Het secretariaat verwerkt de aanmelding en de verwijzer krijgt een ontvangstbevestiging. Op het eerstvolgende triageoverleg wordt de aanvraag besproken. De week na het overleg nemen we telefonisch of per mail/brief contact op.

Heeft u vragen of behoefte aan overleg over een verwijzing? Neem dan gerust contact op met het secretariaat ART per bovenstaande mail of op het telefoonnummer 050-4097419. Zij brengen u met de juiste persoon in contact.