Hofje stadskanaal

Wonen Stadskanaal

Bij Wonen Stadskanaal kun je terecht als je een psychiatrische stoornis hebt en je voor langere tijd bent aangewezen op psychiatrische zorg. Je bent volwassen en vindt het moeilijk om in het dagelijks leven zelfstandig te zijn.

Gebouwen

Het kerngebouw van Wonen Stadskanaal aan het Hofje 6 bestaat uit een u-vormig gebouw waarin 11 mensen kunnen wonen. In het midden vind je de inloop, de activiteitenruimte en het kantoor van het begeleidingsteam.
In de Maarsdreef bevinden zich 11 appartementen en er zijn 5 huizen in verschillende wijken van Stadskanaal.

Wat kun je verwachten van Wonen Stadskanaal

Voor Lentis is het belangrijkste dat we samen werken aan jouw herstel. Hierbij gaan we uit van jouw mogelijkheden. Onze medewerkers bespreken samen met jou welke wensen je voor je toekomst hebt. Daarnaast brengen we je wensen en behoeften in kaart met betrekking tot lichamelijke verzorging, huishoudelijke zaken en dagbesteding. Dan gaan we aan de slag met het begeleidingsplan dat gericht is op jouw herstel. Om dit te bevorderen vinden we het heel belangrijk dat je een zinvolle dagbesteding hebt.

Samen maken we afspraken over:

 • het gebruiken van je medicijnen
 • het huishouden
 • het contact met je begeleidingsteam
 • deelname aan dagbesteding
 • rekening houden met andere bewoners om prettig samen te wonen

Je mag van Wonen Stadskanaal verwachten:

 • we maken samen met jou een passend woonbegeleidingsplan. Daarin staan duidelijke afspraken over de zorg en het wonen
 • wij zijn bereikbaar en geven duidelijk aan wanneer we beschikbaar voor je zijn
 • wij werken samen met jou aan je herstel
 • wij betrekken je familie en naasten bij de zorg als jij dat wilt
 • wij stimuleren je aan sport te doen en gezond te eten
 • wij begeleiden je actief naar een dagbesteding die bij jou past
 • je krijgt een persoonlijk begeleider als vast aanspreekpunt

Als je last hebt van grote verslavingsproblemen en of agressieproblemen, dan is Wonen Stadskanaal minder geschikt.

Welke begeleiding biedt Wonen Stadskanaal

Binnen Wonen Stadskanaal maken we onderscheid tussen begeleiding en behandeling. De begeleiding komt voor rekening van de woonbegeleiders van Wonen Stadskanaal. Het team bestaat uit deskundige mensen (gedifferentieerd agogisch verpleegkundigen, gedifferentieerd agogisch begeleiders en agogisch begeleiders) die tussen 7.30 en 22.30 uur aan het werk zijn. ’s Nachts is de slaapdienst voor noodgevallen telefonisch bereikbaar. Als bewoner heb je een persoonlijk begeleider die het eerste aanspreekpunt is om je wensen kenbaar te maken en afspraken vast te leggen.

Behandeling

Het FACT-team Stadskanaal biedt ambulante begeleiding en is verantwoordelijk voor de behandeling. Als bewoner krijg je te maken met de verpleegkundig behandelaar, de psychiater, GZ-psycholoog en de ervaringsdeskundige. De medewerkers van het FACT-team en het woonbegeleidingsteam voeren regelmatig overleg.

Hoe meld ik me aan bij Wonen Stadskanaal?

Je kunt gebruik maken van Wonen Stadskanaal wanneer zelfstandig wonen (tijdelijk) niet (meer) lukt. Om een indruk te krijgen van Wonen Stadskanaal, maak je een afspraak om te komen kijken. De woonbegeleider die bij dit bezoek aanwezig is, bekijkt wat je hulpvraag is en geeft een advies of Wonen Stadskanaal geschikt voor je is. Vervolgens schrijft je verwijzer een aanmeldingsbrief naar het FACT-Stadskanaal.

Intake

Je ontvangt daarna een uitnodiging voor een intakegesprek bij het FACT-Stadskanaal. Bij dit gesprek zijn de verpleegkundig behandelaar en een vertegenwoordiger van het woonbegeleidingsteam aanwezig. Als de intake leidt tot een akkoord voor behandeling en begeleiding en de woonindicatie in orde is, dan ben je bij ons van harte welkom.

Indicaties

Voor meer informatie over aanmelden en indicaties kun je een e-mail sturen naar wachtlijstbeheer@lentis.nl.

Praktische informatie

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Wonen Stadskanaal: 0599-653901.

Je kunt ook rechtstreeks bellen met teamleider Diana Kamstra: 06-57940563.

#
Feedback