Wonen Uithuizen

Wonen Uithuizen

Bij Wonen Uithuizen kun je terecht als tussen 20 en 65 jaar bent, een psychiatrische stoornis hebt en je voor langere tijd bent aangewezen op psychiatrische zorg. Je vindt het moeilijk om in het dagelijks leven zelfstandig te zijn.

Als je bij ons woont, bieden we je ook behandeling voor je psychiatrische problemen. Deze behandeling wordt gegeven door ons FACT team in de regio.

Wat kan je verwachten van Wonen Uithuizen?

Wonen Uithuizen beschikt over twee woonvleugels met ieder drie gezamenlijke huiskamers en een aantal andere gemeenschappelijke ruimtes. Alles is gelijkvloers. Als je bij ons woont, heb je een eigen zit-slaapkamer met douche en toilet. Acht kamers beschikken niet over een eigen douche. Hiervoor zijn een ruime badkamer en twee douches aanwezig.

Wat doe je gezamenlijk?

Bij ons kun je deel uitmaken van een groep. Deze groep heeft de beschikking over een huiskamer. De groepen bij Wonen Uithuizen onderscheiden zich door de mate van zelfstandigheid en daarmee ook de hoeveelheid begeleiding die een groep krijgt.

‘De Tille’ is een ruim opgezet gebouw met vele mogelijkheden om medebewoners op te zoeken. Je kunt gezamenlijk koken met een aantal groepsgenoten. Hiervoor ontvangt de groep een huishoudbudget. Mocht het nodig zijn dan kun je je maaltijd ook krijgen via een maaltijdservice.

Wat moet je zelf doen?

Je richt bij Wonen Uithuizen zelf je kamer in en je moet je eigen kamer opruimen en verzorgen. Voor de ruimten waar gezamenlijk gebruik van wordt gemaakt, verwachten we van iedere bewoner dat hij zijn aandeel heeft in het opruimen en schoon houden van deze ruimten. Hierbij kan ondersteuning geboden worden door de huishoudelijke medewerkers en de begeleiding.
Je moet zelf een inboedelverzekering afsluiten voor je eigendommen, net als een verplichte WA-verzekering. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een zorgverzekering en een begrafenisverzekering.

Welke begeleiding krijg je bij Wonen Uithuizen?

Het team Wonen Uithuizen werkt op een manier waarbij jij zelf en je eigen mogelijkheden centraal staan. Van jou verwachten wij dat je meedenkt over je behandeling en begeleiding. Ons hoofddoel is dat je een zo normaal mogelijk leven leidt binnen de maatschappij.

Begeleiding

Je krijgt een persoonlijke begeleider op wie je terug kunt vallen. We bespreken samen je doelen of wensen voor het wonen, werken, leren, vrije tijd en sociale contacten. Eenmaal per jaar stellen we samen met jou een woonbegeleidingsplan op, eventueel in samenwerking met je familie of naasten. Hierin kunnen bovengenoemde doelen en je wensen worden benoemd.
Voor noodgevallen is er ‘s nachts een slaapwacht aanwezig. Bij Wonen Uithuizen werken ook vrijwilligers van Humanitas. Zij spelen een rol in huis bij het begeleiden van ontspanningsactiviteiten.

Activering & Reïntegratie

In het gebouw bevindt zich een van de afdelingen Activering & Reïntegratie van Lentis, waar je gebruik van kunt maken. Als je deel wilt nemen aan de activiteiten van A&R, dan heb je hier een indicatie Begeleiding Groep voor nodig. De zogenaamde inloop is zonder indicatie toegankelijk. De afdeling A&R wordt ook bezocht door andere cliënten van Lentis.

Verder organiseren we regelmatig allerlei gezamenlijke activiteiten, zoals een jaarlijkse rommelmarkt, wandelgroepen, feestavond, vakanties en diverse projectmatige activiteiten.

De omgeving

Je woont in een landelijk gelegen gebouw aan de rand van de bebouwde kom, op loop- en fietsafstand van het centrum van het dorp Uithuizen. Het gebouw is omgeven door een ruim erf. Er kunnen 43 mensen bij ons wonen.

Voorzieningen

In Uithuizen kun je prima winkelen, naar de bibliotheek of een sportvereniging gaan. Ook heeft Uithuizen een gemeentehuis, banken, huisartsenpraktijken met apotheek en andere (paramedische)  professionals. Uithuizen heeft een belangrijke functie in de regio Eemsmond.
Uithuizen beschikt over goede openbaar vervoersvoorzieningen. Je kunt zowel gebruikmaken van de bus als de trein.

Hoe kan je je aanmelden?

Je kunt gebruikmaken van Wonen Uithuizen wanneer zelfstandig wonen (tijdelijk) niet (meer) lukt, ook niet met psychiatrische ondersteunende begeleiding. Om een indruk te krijgen van wat je kan verwachten, kun je een afspraak maken om te komen kijken.

Kennismakingsbezoek

Tijdens dit bezoek bespreken we met je welke zorg je denkt nodig te hebben en welke zorg wij je kunnen bieden. Als je wilt, geven we je een rondleiding. Om de mate van zorg die je nodig hebt te bepalen, is een indicatie nodig. Deze indicatie is een voorwaarde om te kunnen wonen bij Wonen Uithuizen.

Indicatie

Voor meer informatie over aanmelden en indicaties kun je een e-mail sturen naar wachtlijstbeheer@lentis.nl.

Contra-indicatie

Je kunt niet bij ons terecht als je:

  • last hebt van grote verslavingsproblemen
  • vaak en veel lichamelijke verpleegkundige zorg nodig hebt
  • bepaalde belangrijke vaardigheden mist of niet kan aanleren
  • last hebt van agressie
  • een ZZP C2 of lager hebt
  • een ZZP C6 of hoger hebt
  • bij aanmelding (bijna) 65 jaar of ouder bent

Als bovenstaande punten op jou van toepassing zijn, adviseren wij je samen met je verwijzer te kijken naar een vorm van wonen en/of begeleiding die wel bij je past.

Aanmelding teamleider Wonen

Wanneer er een oriëntatiebezoek heeft plaatsgevonden en er is een indicatie afgegeven voor het wonen, dan kan je verwijzer je aanmelden bij de teamleider van Wonen Uithuizen.

Intakegesprek

Na aanmelding volgt een intakegesprek met medewerkers van Wonen Uithuizen en het FACT- team. Wij vinden het prettig als bij dit gesprek een van je naasten aanwezig is.
Tijdens het gesprek kijken we samen of Wonen Uithuizen goed bij je past. Naar aanleiding van dit gesprek maken we volgende afspraken met je. Wanneer iedereen er positief tegenover staat dat je bij ons komt wonen, dan plaatsen we je op de plaatsingslijst Wonen Uithuizen.

Plaatsingslijst

Op de plaatsingslijst staan alle mensen die bij Wonen Uithuizen willen wonen. Wanneer er een woonplek beschikbaar is, kijken we naar aanleiding van de plaatsingslijst en de gemaakte afspraken wie deze woonplek toegewezen krijgt.  Je ontvangt telefonisch bericht wanneer bekend is waar je binnen Wonen Uithuizen wordt geplaatst.

#
Feedback