53B666E5.do1.po2.200.20000F5.1.7678B.1@45-53B666E5.do1.po2.100.133346D.1.6C9C.1@1-7.do1.po2.100.0.1.0.1@16

Wonen Winschoten

Bij Wonen Winschoten kun je terecht als tussen 20 en 65 jaar bent, een psychiatrische stoornis hebt en je voor langere tijd bent aangewezen op psychiatrische zorg. Je vindt het moeilijk om in het dagelijks leven zelfstandig te zijn.

Als je bij ons woont, bieden we je ook behandeling voor je psychiatrische problemen. Deze behandeling wordt gegeven door ons FACT-team in de regio.

Wat biedt Wonen Winschoten?

Wonen Winschoten biedt verschillende mogelijkheden van wonen. Dit varieert van een beschermde woonvorm waar 17 bewoners bijeen wonen, 9 eengezinswoningen en 16 HAT (Huishouden Alleenstaanden & Twee personen) woningen. De huizen zijn gehuurd van de woningbouwvereniging Acantus te Veendam. Daarnaast worden er 15 appartementen gehuurd bij Louwdijk, kamer en appartementverhuur.

Voorzieningen

Voor de eengezinswoningen geldt dat iedereen een eigen kamer heeft en je gebruik kan maken van een gezamenlijke woonkamer, keuken en sanitair. Binnen de beschermde woonvorm heb je een eigen kamer, keukenblok en sanitair en deel je de woonkamers op de benedenverdieping met de medebewoners. Bij een HAT-woning is het appartement in zijn geheel voor de bewoner(s). De inrichting in het huis wordt door Lentis geleverd, in overleg is er mogelijkheid tot het inrichten met eigen meubels.

Wat moet je zelf doen

Je kunt er voor kiezen zelf te koken of dit gezamenlijk te regelen met je huisgenoten. Hiervoor ontvang je een huishoudbudget. Ook is er de mogelijkheid de maaltijd te betrekken van de maaltijdservice in Winschoten of Zuidlaren.
Je moet je eigen kamer opruimen en verzorgen. Voor de ruimten waar gezamenlijk gebruik van wordt gemaakt, wordt verwacht dat iedere bewoner zijn aandeel heeft in het opruimen en schoon houden van deze ruimten. Hierbij kan ondersteuning geboden worden door de huishoudelijke medewerkers en de begeleiding.
Je moet zelf een inboedelverzekering afsluiten voor je eigendommen, net als een verplichte WA-verzekering. De meubels die in bruikleen zijn van Lentis worden door Lentis verzekerd. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een zorgverzekering en een begrafenisverzekering.

Welke begeleiding biedt Wonen Winschoten?

Het team Wonen Winschoten werkt op een manier waarbij jij zelf en je eigen mogelijkheden centraal staan. Ons hoofddoel is dat je een zo normaal mogelijk leven leidt binnen de maatschappij.

Vaste momenten

De begeleiding wordt op vaste momenten in de week aangeboden. Dit varieert van drie keer per week tot twee keer per dag. De contacten zijn vooral overdag gepland. In de nacht moet je in staat zijn zelf hulp in te roepen of je hulpvraag tot een later moment uit te stellen. Bij nood is een slaapwacht te bereiken. Daarnaast is het belangrijk dat je samen met je begeleiders afspraken maakt.

Persoonlijk begeleider

Je krijgt een persoonlijke begeleider op wie je terug kunt vallen. We bespreken samen  je doelen of wensen voor het wonen, werken, leren, vrije tijd en sociale contacten. Eenmaal per jaar stellen we samen met jou een woonbegeleidingsplan op, eventueel in samenwerking met je familie of naasten. Hierin kunnen bovengenoemde doelen en je wensen worden benoemd.

De omgeving

Je woont in een woning of appartement in Winschoten. Op loopafstand is een supermarkt voor je dagelijkse boodschappen. Op fietsafstand zijn er meerdere winkels, uitgaansgelegenheden en mogelijkheden tot recreatie. Ook op fietsafstand (ongeveer 15 minuten) is er een trein- en bus station.

Het kantoor van Wonen Winschoten is gehuisvest in de Boschpoort. Van daaruit werkt de begeleiding, bestaande uit verpleegkundigen en verzorgenden. Begeleiders zijn op afstand dichtbij. Ook de teamleider en het secretariaat zijn in de Boschpoort gehuisvest.

Hoe meld ik me aan bij Wonen Winschoten?

Je kunt gebruik maken van Wonen Winschoten wanneer zelfstandig wonen (tijdelijk) niet (meer) lukt. Ook niet met psychiatrische ondersteunende begeleiding thuis. Om een indruk te krijgen wat er geboden wordt door Wonen Winschoten, kun je een afspraak maken om te komen kijken.

Kennismakingsbezoek

Tijdens dit bezoek bespreken we met je welke zorg je denkt nodig te hebben en welke zorg wij je kunnen bieden. Tevens kan je rondgeleid worden in diverse woningen. Om de mate van zorg  die je nodig hebt te bepalen, is een indicatie nodig. Deze indicatie is een voorwaarde om te kunnen wonen bij Wonen Winschoten.

Indicatie

Voor meer informatie over aanmelden en indicaties kun je een e-mail sturen naar wachtlijstbeheer@lentis.nl.

Contra-indicatie

Je kunt niet bij ons terecht als je:

  • last hebt van grote verslavingsproblemen
  • je vaak en veel lichamelijke verpleegkundige zorg nodig hebt
  • bepaalde belangrijke vaardigheden bij jou ontbreken of niet kunnen worden aangeleerd
  • je last hebt van agressie
  • als je een ZZP C2 of lager dan wel een ZZP C6 of hoger hebt
  • je bij aanmelding al (bijna) 65 jaar of ouder bent

Als bovenstaande punten op jou van toepassing zijn, adviseren wij je samen met je verwijzer te kijken naar een vorm van wonen en/of begeleiding die wel bij je past.

Aanmelding teamleider Wonen

Wanneer er een oriëntatiebezoek heeft plaatsgevonden en er is een indicatie afgegeven voor het wonen, kun je door je verwijzer worden aangemeld bij de teamleider van Wonen.

Intakegesprek

Na aanmelding volgt een intakegesprek met medewerkers van Wonen en het FACT-team. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of Wonen Winschoten goed bij je past. Daarnaast bekijken we of je tot de doelgroep van het FACT-team behoort. Naar aanleiding van dit gesprek worden afspraken met je gemaakt. Wanneer iedereen er positief er tegenover staat dat je komt wonen bij ons, word je op de plaatsingslijst Wonen Winschoten geplaatst.

Plaatsingslijst

Op de plaatsinglijst staan alle mensen die bij Wonen Winschoten willen wonen. Wanneer er een woonplek beschikbaar is, wordt naar aanleiding van de plaatsingslijst en de gemaakte afspraken bekeken wie deze woonplek toegewezen krijgt. De teamleider heeft hierover de regie.  Je ontvangt hiervan telefonisch bericht. Daarnaast ontvang je een informatiemap met daarin het wooncontract.

Contactgegevens 3 locaties

Wonen Winschoten heeft drie locaties, waar soortgelijke zorg wordt verleend. Je kunt terecht bij:

Team 1:

Engelsestraat 39

9671 BG Winschoten

Tel: 0597-591383 / 06-53426762

Team 2:

P.C. Hooftlaan 80

9673 GZ Winschoten

Tel: 06-20618512

Team 3:

Het Boschplein 2

9671 GB Winschoten

Tel: 06- 51902715

Lees onze nieuwsbrief

Maak in onze nieuwsbrief kennis met onze verschillende woonvormen en een aantal medewerkers. Lees hier onze nieuwsbrief van augustus 2021.

#
Feedback