Lotgenotencontact bij Lentis

Het leven met een psychiatrische aandoening heeft veel invloed op iemands dagelijkse bezigheden. Wil je jouw grip op het eigen leven weer versterken omdat door een psychiatrische diagnose je identiteit is aangetast, dan zijn lotgenoten jouw partners. Iedereen verlangt naar een zo gewoon mogelijk leven. In een ‘deelgenotengroep’ kun je je eigen kennis en ervaring doorgeven en gebruik maken van de kennis van anderen. Deze groep kan bijdragen aan bevordering van je persoonlijk herstel.

Gevolgen van psychiatrische aandoening

Je ervaart ondersteuning bij het verwerken van de gevolgen van een psychiatrische aandoening en bij het leren omgaan met deze gevolgen. De ervaringsdeskundige begeleiders zijn lid van de groep en bieden een laagdrempelige insteek zonder therapeutische bedoelingen. Het groepsgesprek staat centraal en er worden geen huiswerkopdrachten verstrekt.

Deelnemers brengen zelf onderwerpen in en bepalen samen met de ervaringsdeskundige begeleiders de volgorde. Deze thema’s zijn meestal toekomstgericht gerelateerd aan dagbesteding, studie, werk, omgaan met symptomen en medicatie, familie en andere sociale contacten.

Zeven stappen naar herstel

1) leven met een psychische aandoening
2) leven met hulpverlening
3) verschillende rollen vervullen, vragen rondom identiteit en zelfvertrouwen
4) bronnen van steun ontdekken
5) valkuilen en oplossingen opsporen
6) (zelf)stigma
7) persoonlijke toekomstplannen beschrijven; items rond zingeving

Ook als je niet gemakkelijk praat in een groep, krijg je de ruimte om op jouw manier aan te sluiten bij zelf gekozen onderwerpen. We helpen je hierbij.

Bondgenoten schrijven eigen verhaal

Onder lotgenotencontacten valt ook de groep ‘Bondgenoten schrijven eigen verhaal’. In deze groep krijg je als deelnemer meer verantwoordelijkheid en zeggenschap over de invulling en het uitwerken van jouw persoonlijk herstelproces. Je ontvangt voor het schrijven een rode draad in de vorm van een werkboek. Je ondersteunt elkaar bij het persoonlijk herstelproces door middel van schrijven aan de hand van gezamenlijk vastgestelde thema’s. Deze thema’s hebben betrekking op de herstelfasen. De ervaringsdeskundige begeleider stelt zich op als groepslid, heeft een structurerende en faciliterende rol en neemt deel aan het schrijfproces. De onderwerpen die aan de orde komen worden door de groepsleden bepaald. Je zult zien dat de meerwaarde in de sfeer van veiligheid en vertrouwen ligt en dat je daarbij geïnspireerd raakt om door te gaan met jouw eigen verhaal. Het schrijven van hoofdstukken thuis is onderdeel van het programma.
Ben je niet in staat om deel te nemen aan een groep dan kun je het programma ook individueel via internet volgen. Bij ‘Mijn digitaal verhaal’ maak je kennis met de ervaringsdeskundige begeleider voordat je aan de slag gaat.