Helene Wolthers, ervaringsdeskundige

HeleneWolthers “Als ervaringswerker in de pool met ervaringsdeskundigen bij Lentis ben ik als begeleider of workshopleider betrokken bij trainingen voor cliënten. Ook ben ik werkzaam bij deelgenotengroepen en themabijeenkomsten over persoonlijk herstel en over (zelf)stigma. Voor studenten, hulpverleners of ten behoeve van publieke campagnes geef ik gastlessen over meer aandacht voor persoonlijk herstel tijdens de behandeling en over het omgaan met zelfmoordgedachten.

Cliëntperspectief

Mijn ervaringsdeskundigheid  zorgt voor een kijk vanuit cliëntperspectief. Bepaalde ziekte-ervaringen heb ik zelf doorleefd en overwonnen, waardoor ik goed kan aangeven wat mij heeft geholpen of juist heeft tegengewerkt in het herstelproces. Voordat ik als ervaringsdeskundige ben gaan werken, ben ik 15 jaar werkzaam geweest als leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs. Mijn onderwijservaring komt me goed van pas in het huidige werk.”

Helene werkt sinds 2013 bij Lentis.