E-mailservice voor naasten

Wil je graag met een professional mailen over jouw zorgen over een naaste of familielid? Je kunt gebruik maken van onze e-mailservice. We doen ons best zo snel mogelijk je vraag te beantwoorden. Binnen 5 werkdagen ontvang je van ons altijd een antwoord.

Meer informatie over de e-mailservice

Graag je  aandacht voor onderstaande punten:

Onderzoek naar de behoefte van de e-mailservice

We willen je gegevens misschien gebruiken voor een onderzoek naar de behoefte van de e-mailservice. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om. In rapporten is jouw persoonlijke situatie op geen enkele manier te herkennen. In het e-mailserviceformulier kun je aangeven of je hier bezwaar tegen hebt. Dit heeft geen gevolgen voor de ondersteuning.

Disclaimer e-mailservice Familiebetrekkingen

De e-mailservice biedt steun aan jongeren en volwassenen die betrokken zijn bij iemand met psychische problemen. Het doel is informatie en handvatten te geven om beter met de problemen om te gaan. Daardoor is de kans kleiner dat naasten zelf psychische problemen krijgen.
De ondersteuning bestaat uit maximaal 8 e-mailinteracties tussen de vraagsteller en een deskundige van Lentis. Getrainde medewerkers beantwoorden de mails op basis van kennis van en ervaring met preventie van problemen bij familieleden van mensen met psychi(atri)sche problemen.Voor de e-mailservice gelden de binnen de gezondheidszorg gebruikelijke privacyregels. Lentis is zich ervan bewust dat ondersteuning via de mail het directe persoonlijke contact niet kan vervangen. Ook is het moeilijk om problematiek of een mogelijke crisissituatie in te schatten. Lentis is zich ervan bewust dat zij mensen die niets van zich laten horen, niet kan bereiken. Hierdoor is het niet in alle gevallen duidelijk of het e-contact aan de vraag heeft voldaan of dat het juist slechter gaat met de mailer. Jongeren onder de 16 jaar wordt geadviseerd hun ouder(s)/verzorger(s) te informeren over hun deelname aan de e-mailservice. De e-mailservice is een preventieve interventie en geen hulpverlening. De e-mailservice is niet bedoeld voor mensen die behandeling nodig hebben. De medewerkers die de mails beantwoorden, zijn niet allen BIG-geregistreerd.
Lentis stelt zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische mankementen, computerstoringen, virussen, volle postbussen, etc. Om te kunnen blijven volgen of de e-mailservice in een behoefte voorziet, hebben wij gegevens nodig. Daarom krijgen mensen die er gebruik van maken, het verzoek een evaluatieformulier in te vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt. Gebruik maken van de e-mailservice houdt in dat de vraagsteller zich bewust is van de beperkingen van het aanbod en dat hij/zij verantwoordelijk is voor hetgeen hij/zij met de adviezen doet.
Voor vragen of opmerkingen kun je gebruik maken van familiebetrekkingen@lentis.nl of telefonisch contact met ons opnemen (050) 5223298.