Man en vrouw in het park

Familieraad Volwassenenpsychiatrie

De Familieraad van de zorggroep Volwassenenpsychiatrie behartigt de belangen van naasten van mensen die aangewezen zijn op de zorg van Lentis Volwassenenpsychiatrie. Zij denkt mee over de invulling van het familiebeleid van de afdelingen, fungeert soms als vertrouwenspersoon of brengt knelpunten ter sprake. Zij wil vanuit de ervaringen van naasten zorg dragen voor verbeteringen van het familiebeleid van Lentis. Ook wil zij dat de familie meer als ‘partner in de zorg’ bij de zorg voor hun naasten betrokken wordt.
De familieraad Volwassenenpsychiatrie wordt ondersteund door het directiesecretariaat van deze zorggroep.

Bij conflicten of klachten kun je contact opnemen met de Familievertrouwenspersoon. Deze is extern en staat los van Lentis.

Veelgestelde vragen

Een aantal vragen wordt ons vaker gesteld. Hieronder staan antwoorden op de meest gestelde vragen aan de Familieraad Volwassenenpsychiatrie:

 • Het contact met de behandelaar van mijn naaste loopt niet goed, wat kan ik doen?
  Je kunt altijd contact opnemen met de Familieraad Volwassenenpsychiatrie. Wij kunnen met je meedenken en je op weg helpen om met je vraag op de juiste plek terecht te komen en een luisterend oor bieden.
 • Ik ben als professional werkzaam in de zorg, kan ik de Familieraad ook benaderen?
  Ja, dat kan. Je kunt terecht bij ons voor advies, we zijn deskundig op het gebied van de rol van de familie. Het contact met de naaste verloopt bijvoorbeeld niet goed en deze neemt afstand. Je kunt ook familieleden met vragen naar ons doorsturen.
 • De organisatie van de zorg rondom mijn naaste loopt niet goed, kan ik dan bij jullie terecht voor advies?
  Vanzelfsprekend, wij gaan graag met je in gesprek om te kijken waar het spaak loopt, wij zijn bruggenbouwer tussen familie en de zorggroep Volwassenenpsychiatrie en kunnen dit op de juist plek ter sprake brengen. Maak gebruik van onze steun.

Wat heeft de Familieraad Volwassenpsychiatrie bereikt?

De Familieraad heeft al behoorlijk wat bereikt. Hieronder lees je een selectie van behaalde resultaten tot nu toe:

 • Het opzetten en uitvoeren van een familietevredenheidsonderzoek.
 • Een handreiking samenwerken gemaakt: hoe werken Lentis en de naasten van de cliënt samen.
 • Steun aan familieleden van iemand met psychiatrische aandoening.
 • Bewustwording van het belang van de familie bij herstel.
 • Deelname aan nieuwe initiatieven rondom zorg.
 • Uitvoeren van een pilot ‘activeren uitvoeren familiebeleid op de werkvloer’.
 • Regulier overleg met teamleiders van de Kliniek Groningen over reorganisatie van bedden en de wenselijkheid van een familie ervaringsdeskundige.
 • Kwaliteit familiecontactavonden verbeterd.
 • Meewerken aan suïcidiepreventie.
 • Bijwonen vergaderingen van de FACT-teams, om zo de belangen van naasten te behartigen en de zorg te verbeteren.
 • Deelname aan Platform Dwang en Drang om deze maatregelen te doen verminderen.

Hoe word ik lid van de Familieraad Volwassenenpsychiatrie?

Je kunt je via ons secretariaat aanmelden door een e-mail te sturen. We gaan dan graag in gesprek en je kunt dan eventueel een vergadering bijwonen, om te kijken of je het interessant vindt wat de Familieraad Volwassenenpsychiatrie doet.

Leden Familieraad Volwassenenpsychiatrie

Een overzicht van de leden Familieraad Volwassenenpsychiatrie:

Contact

Als je vragen hebt aan of over de Familieraad Volwassenenpsychiatrie Lentis, neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen. Wij antwoorden dan zo spoedig mogelijk.